Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Tóc Dài trong 05:29:38 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18663Tiêu đề: Hệ thức liên hệ giữa chiết suất của thấu kính phân kỳ đối với ánh sáng t
Gửi bởi: Tóc Dài trong 05:29:38 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2013
Bài toán
Cho một thấu kính hội tụ có hai mặt lồi giổng nhau bán kính 10cm, chiết suất của thuỷ tinh làm thấu kính đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là 1,60 và 1,69. Để cho tiêu điểm ứng với các tia màu tím trùng với tiêu điểm ứng với các tia màu đỏ người ta ghép sát với thấu kính hội tụ nói trên một thấu kính phân kỳ có hai mặt giống nhau và cùng có bán kính là 10cm, nhưng thấu kính phân kỳ này làm bằng một loại thủy tinh khác. Hệ thức liên hệ giữa chiết suất của thấu kính phân kỳ đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ là :
A. nt = nđ + 0,09
B. nđ = nt + 0,09
C. nđ = nt - 0,09
D. nt = nđ + 0,9


Tiêu đề: Trả lời: Hệ thức liên hệ giữa chiết suất của thấu kính phân kỳ đối với
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:48:33 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2013
Bài đăng của em bị khóa vì:

1. Tên quá dài dòng. Đề nghị em đặt tên ngắn gọn, rõ ràng. Chứ không có copy nguyên câu hỏi làm tên topic.

2. Mục đích đăng bài là gì?