Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 10:35:55 PM Ngày 27 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18656Tiêu đề: Một bài sóng cơ.
Gửi bởi: Alexman113 trong 10:35:55 PM Ngày 27 Tháng Mười, 2013
Cột không khí trong ống thủy tinh có độ cao [tex]l[/tex], có thể thay đổi được nhờ điều chỉnh mực nước ở trong ống. Đặt một âm thoa trên miệng ống thủy tinh đó, khi âm thoa dao động nó phát ra một âm cơ bản, ta thấy trong cột không khí có một sóng dừng ổn định.
  a) Khi độ cao thích hợp của cột không khí có trị số nhỏ nhất [tex]l_o=12\,cm[/tex] người ta nghe thấy âm to nhất. Tính tần số âm do âm thoa phát ra. Biết đầu [tex]A[/tex] hở của cột không khí là một bụng sóng, còn đầu kín là nút sóng
  b) Thay đổi (tăng độ cao cột không khí) bằng cách hạ mực nước trong ống. Ta thấy nó bằng [tex]60\,cm\,\,(l=60\,cm)[/tex] thì âm lại phát ra to nhất. Tính số bụng trong cột không khí. Cho biết tốc độ truyền âm trong không khí là [tex]340\,m/s.[/tex]
Nhờ mọi người giúp em câu b) và giải thích kĩ giúp em hiện tượng xảy ra là thế nào ạ, em cảm ơn ạ.