Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phamduytung trong 02:04:21 PM Ngày 27 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18653Tiêu đề: bài tập sóng cơ cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: phamduytung trong 02:04:21 PM Ngày 27 Tháng Mười, 2013
Một nguồn sóng O và hai điểm M;N trên bề mặt chất lỏng với OM=0,6m;ON=1m và MN vuông góc với OM khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 10cm.Số điểm dao động trên đoạn MN cùng pha với nguồn là? em tính ra là 10 điểm mà sao đáp án lại là 6 điểm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 02:56:13 PM Ngày 27 Tháng Mười, 2013
[tex]\lambda=10 \ cm[/tex]

[tex]MN=\sqrt{ON^2-OM^2}=0,8 \ m=80 \ cm[/tex]

Trên đoạn MN số điểm cùng pha với nguồn [tex]60\le d=k\lambda=10k \le 100 \rightarrow k=6, \ 7, \ .. \ 10[/tex]

Sao t lại tìm ra 5 nhỉ ?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 04:35:30 PM Ngày 27 Tháng Mười, 2013
[tex]\lambda=10 \ cm[/tex]

[tex]MN=\sqrt{ON^2-OM^2}=0,8 \ m=80 \ cm[/tex]

Trên đoạn MN số điểm cùng pha với nguồn [tex]60\le d=k\lambda=10k \le 100 \rightarrow k=6, \ 7, \ .. \ 10[/tex]

Sao t lại tìm ra 5 nhỉ ?

Tớ cũng ra 5 cậu à  :D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ cần mọi người giải đáp
Gửi bởi: phamduytung trong 07:33:05 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2013
cảm ơn các bạn đáp án bị sai ra 5 đúng rồi luôn tiện cho mình hỏi luôn mấy bài này
1)Tạo một sóng dừng trên dây bằng nguồn có tần số f=15Hz.
Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 30cm/s và bề rộng của một bụng sóng là 4cm.Biên độ dao động của điểm cách nút sóng 1/3m là?
2)Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định B là vị trí của một bụng sóng M là một điểm thuộc cùng một bó sóng với B cách B một khoảng 12cm khoảng thời gian mà tốc độ dao động của phần tử B không nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s.Tốc độ truyền sóng trên dây là?
3)Sóng dừng trên dây truyền đi với tốc độ 1,6m/s;f=20Hz,gọi N là một nút sóng ,C và D là hai điểm nằm hai phía đối với N và cách N lần lượt là 9cm và 32/3cm.Tại thời điểm t li độ của điểm D là -[tex]\sqrt{6}[/tex]cm xác định li độ của C tại thời điểm sau thời điểm t là 9/40s?