Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhhai09x trong 09:57:35 AM Ngày 26 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18648Tiêu đề: Bài toán con lắc lò xo khi treo vật có khối lượng m v3m
Gửi bởi: anhhai09x trong 09:57:35 AM Ngày 26 Tháng Mười, 2013
Cho k=1 N/cm . Lân lượt treo 2 vật có khối lựng gấp 3 lần nhau thì khi ở vtcb lò xo có chiều dài là 22.5 cm và 27.5 cm. Tìm T khi treo đồng thời 2 vật vào lò xo.
Thầy cô và các bạn hướng dẫn em bài tập này với ạ
Em cảm ơn !!


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán con lắc lò xo khi treo vật có khối lượng m v3m
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 12:57:57 PM Ngày 26 Tháng Mười, 2013
Gọi độ dài của lò xo là [tex]l \ m[/tex]
Ta có:
 [tex]\begin{cases} mg=k(0,225-l) \\ 3mg=k(0,275-l) \end{cases} \\ \leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{mg}{k}=0,025 \\ l=0,2 \end{cases} \\ \rightarrow T=2\pi \sqrt{\dfrac{4m}{k}}=0,2 \pi[/tex]

Không biết sai chỗ nào k