Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: borntotrym2m trong 09:21:05 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18643Tiêu đề: Bài tập dao động điều hòa cần giải đáp gấp
Gửi bởi: borntotrym2m trong 09:21:05 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2013
Bài 1: Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 3%. Phần năng lượng toàn phần của con lắc mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu?
Bài 2: Một vật nhỏ thực hiện dao động với biên độ A = 4cm. Xét trong cùng khoảng thời gian 3,2s thấy quãng đường dài nhất là 18cm. Nếu xét trong cùng khoảng thời gian 2,3s thì quãng đường ngắn nhất là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa cần giải đáp gấp
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:01:13 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2013
Bài 1: Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 3%. Phần năng lượng toàn phần của con lắc mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu?

Bài 1 bạn coi đây nha
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16096.0


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa cần giải đáp gấp
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:02:48 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2013

Bài 2: Một vật nhỏ thực hiện dao động với biên độ A = 4cm. Xét trong cùng khoảng thời gian 3,2s thấy quãng đường dài nhất là 18cm. Nếu xét trong cùng khoảng thời gian 2,3s thì quãng đường ngắn nhất là bao nhiêu?
Bài 2 bạn coi đây
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13103.0


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa cần giải đáp gấp
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:04:01 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2013
Bài 1: Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 3%. Phần năng lượng toàn phần của con lắc mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu?
Bài 2: Một vật nhỏ thực hiện dao động với biên độ A = 4cm. Xét trong cùng khoảng thời gian 3,2s thấy quãng đường dài nhất là 18cm. Nếu xét trong cùng khoảng thời gian 2,3s thì quãng đường ngắn nhất là bao nhiêu?
Bạn cần gấp hay ko cần gấp thì bạn cũng nên dùng chức năng tìm kiếm trước nha. Nó giúp bạn tìm và có lời giải nhanh nhất khi bài đó đã được giải trên diễn đàn