Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cassiopeiasl trong 06:33:04 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18638Tiêu đề: Bài Tập Về Giao Thoa Với Ánh Sáng Phức Trong Thí Nghiệm Y-On
Gửi bởi: cassiopeiasl trong 06:33:04 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2013
[Đại Học 2011]
Trong thí nghiệm y-on nguồn phát đồng thời 3 đơn sắc
[tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,42 um
[tex]\lambda _{2}[/tex] = 0,56 um
[tex]\lambda _{3}[/tex] = 0,63 um
trên màng trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng trung tâm
Nếu vân sáng của 2 bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là 1 vân.Thì số vân sáng quan sát được là bao nhiêu?

Mong mọi người giúp em. Cảm ơn trước ak  :D
Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Về Giao Thoa Với Ánh Sáng Phức Trong Thí Nghiệm Y-On
Gửi bởi: huongduongqn trong 07:20:15 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2013
[Đại Học 2011]
Trong thí nghiệm y-on nguồn phát đồng thời 3 đơn sắc
[tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,42 um
[tex]\lambda _{2}[/tex] = 0,56 um
[tex]\lambda _{3}[/tex] = 0,63 um
trên màng trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng trung tâm
Nếu vân sáng của 2 bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là 1 vân.Thì số vân sáng quan sát được là bao nhiêu?

Mong mọi người giúp em. Cảm ơn trước ak  :D
[tex]\frac{k_1}{k_2}=\frac{\lambda _2}{\lambda _2}=\frac{4}{3}=\frac{8}{6}=\frac{12}{9}\\\\\frac{k_1}{k_3}=\frac{\lambda_3 }{\lambda _1}=\frac{3}{2}=\frac{6}{4}=\frac{9}{6}=\frac{12}{8}\\\\ \frac{k_2}{k_3}=\frac{\lambda _3}{\lambda _2}=\frac{9}{8}[/tex]
Từ trên ta thấy số  bức xạ quan sát được là 21 vân


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Về Giao Thoa Với Ánh Sáng Phức Trong Thí Nghiệm Y-On
Gửi bởi: cassiopeiasl trong 07:29:39 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2013
bạn có thể ghi rõ phần kết luận đc ko


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Về Giao Thoa Với Ánh Sáng Phức Trong Thí Nghiệm Y-On
Gửi bởi: huongduongqn trong 07:46:09 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2013
[Đại Học 2011]
Trong thí nghiệm y-on nguồn phát đồng thời 3 đơn sắc
[tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,42 um
[tex]\lambda _{2}[/tex] = 0,56 um
[tex]\lambda _{3}[/tex] = 0,63 um
trên màng trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng trung tâm
Nếu vân sáng của 2 bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là 1 vân.Thì số vân sáng quan sát được là bao nhiêu?

Mong mọi người giúp em. Cảm ơn trước ak  :D
[tex]\frac{k_1}{k_2}=\frac{\lambda _2}{\lambda _2}=\frac{4}{3}=\frac{8}{6}=\frac{12}{9}\\\\\frac{k_1}{k_3}=\frac{\lambda_3 }{\lambda _1}=\frac{3}{2}=\frac{6}{4}=\frac{9}{6}=\frac{12}{8}\\\\ \frac{k_2}{k_3}=\frac{\lambda _3}{\lambda _2}=\frac{9}{8}[/tex]
Từ trên ta thấy số  bức xạ quan sát được là 21 vân
bạn có thể ghi rõ phần kết luận đc ko


Bạn thấy
bx 1 có 12 vân trong đó có 2 vân trùng với bx 2; 3 vân trùng với bx 3 và 1 vân trùng vơi 2 bức xạ 2&3 => còn 6 vân đơn sắc
bx 2 có 9 vân trong đó có 2  vân trùng với 1 và 1 vân trùng với 2 bx 1 & 3 =====================> còn 6 vân đơn sắc
bx 3 có 8 vân trong đó có 3 vân trùng với 1 và 1 vân trùng với 2 bức xạ 1&2 ===================> còn 4 vân đơn sắc
vậy có 16 vân đơn sắc và  5 vân trùng nhau của hai màu  vậy tổng có 21 vân