Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: thuyngoc trong 12:00:22 AM Ngày 25 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18627Tiêu đề: vật lí 11-bài tập tụ điện cần giải đáp
Gửi bởi: thuyngoc trong 12:00:22 AM Ngày 25 Tháng Mười, 2013
Có các tụ giống nhau điện dung C, muốn ghép thành bộ tụ có điện dung 5C/3 thì số tụ cần dùng ít nhất là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: vật lí 11-bài tập tụ điện cần giải đáp
Gửi bởi: huongduongqn trong 07:10:37 AM Ngày 25 Tháng Mười, 2013
Có các tụ giống nhau điện dung C, muốn ghép thành bộ tụ có điện dung 5C/3 thì số tụ cần dùng ít nhất là bao nhiêu?
Cb > C => Cb = C//Cx và Cx = Cb-C = 2/3C
Cx < C => Cx = CntCy và Cy = (CCx)/(C-Cx)=2C
Cy > C => Cy = C//Cz và Cz = Cy - C = C
Vậy cần dùng ít nhất 4 tụ


Tiêu đề: Trả lời: vật lí 11-bài tập tụ điện cần giải đáp
Gửi bởi: huongduongqn trong 07:14:19 AM Ngày 25 Tháng Mười, 2013
Có các tụ giống nhau điện dung C, muốn ghép thành bộ tụ có điện dung 5C/3 thì số tụ cần dùng ít nhất là bao nhiêu?
bạn coi hình nha