Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: giangcoi1412 trong 11:07:19 PM Ngày 24 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18625Tiêu đề: BT về công suất cực đại lớp 11
Gửi bởi: giangcoi1412 trong 11:07:19 PM Ngày 24 Tháng Mười, 2013
bài 1: cho mạch điện gồm nguồn có E=12V r=2. R1=4 R2=2. R1// (R2 nt R3) như hình (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/giangcoi1412/960523930)
a) tìm R3 để P(R3)= 4.5W
b)tìm R3 để P(R3) max. tính P(R3) max đó.
bài 2: nguồn E=16V r=1. Mạch ngoài gồm R1=2 và R2 mắc song song. Tìm R2 để
a) công suất của nguồn cực đại
b)Công suất tiêu hao của nguồn cực đại
c) Công suất tiêu thụ trên R1 cực đại
Tìm các công suất cực đại
Nhờ thầy, cô và các bạn giải giúp mình 2 bài này.


Tiêu đề: Trả lời: BT về công suất cực đại lớp 11
Gửi bởi: huongduongqn trong 07:30:48 AM Ngày 25 Tháng Mười, 2013
bài 1: cho mạch điện gồm nguồn có E=12V r=2. R1=4 R2=2. R1// (R2 nt R3) như hình (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/giangcoi1412/960523930)
a) tìm R3 để P(R3)= 4.5W
b)tìm R3 để P(R3) max. tính P(R3) max đó.

Bài 1:
a, Viết biểu thức P3=I32R3 và thay số vào giải phương trình ( bạn tìm ra 2 giá trị của R3)
b, Viết P3=I3^2R3
[tex]P_3 = \left[ \frac{\xi R_1}{\sqrt{R_3}(R_1+r)+\frac{R_1R_2+R_1r+R_2r}{\sqrt{R_3}}}\right] ^2\Rightarrow P_3_m_a_x \Leftrightarrow R_3 = \frac{R_1R_2+R_1r+R_2r}{R_1+r}[/tex] (Do áp dụng cosi cho mẫu)
Sau khi tính được R3 bạn thay vào biểu thức P3 thì tìm được P3max


Tiêu đề: Trả lời: BT về công suất cực đại lớp 11
Gửi bởi: huongduongqn trong 08:00:39 AM Ngày 25 Tháng Mười, 2013

bài 2: nguồn E=16V r=1. Mạch ngoài gồm R1=2 và R2 mắc song song. Tìm R2 để
a) công suất của nguồn cực đại
b)Công suất tiêu hao của nguồn cực đại
c) Công suất tiêu thụ trên R1 cực đại
Tìm các công suất cực đại
Nhờ thầy, cô và các bạn giải giúp mình 2 bài này.

a,b
[tex]P_N=\xi I;P_h_p=I^2r = \frac{\xi^2r}{(R_N+r)^2}  \Rightarrow P_{Nmax}&P_{rmax}\Leftrightarrow I_{max}\Rightarrow \frac{\xi }{R_N+r} max\\\\\Rightarrow R_N = \frac{R_1R_2}{R_1+R_2}min \Rightarrow \left[ \frac{1}{R_N} = \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right]max \Rightarrow R_2 = 0[/tex]

c,
[tex]P_1=U^2/R_1=\frac{(\xi -Ir)^2}{R_1}\Rightarrow P_1_m_a_x \Leftrightarrow I = 0\Rightarrow R_2>>[/tex]