Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Nguyên trong 12:01:35 AM Ngày 23 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18605Tiêu đề: Bài giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 12:01:35 AM Ngày 23 Tháng Mười, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ

2 nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 10cm giao thoa có phương trình [tex]u_A=3\cos (40 \pi t+\dfrac{\pi}{6}), \ u_B=4 \cos (40 \pi t+\dfrac{2\pi}{3}) \ (cm), \ v=40 \ cm/s[/tex]. Một đường tròn tâm là trung điểm AB, bán kính 4cm. Số điểm trên đường tròn dao động với biên độ 5cm là ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Alexman113 trong 12:07:21 AM Ngày 23 Tháng Mười, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ

2 nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 10cm giao thoa có phương trình [tex]u_A=3\cos (40 \pi t+\dfrac{\pi}{6}), \ u_B=4 \cos (40 \pi t+\dfrac{2\pi}{3}) \ (cm), \ v=40 \ cm/s[/tex]. Một đường tròn tâm là trung điểm AB, bán kính 4cm. Số điểm trên đường tròn dao động với biên độ 5cm là ?

Cậu tham khảo các Topic sau nhé:
  [tex]\bullet[/tex] Topic 1 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5511.0)
  [tex]\bullet[/tex] Topic 2 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9233.0)
  [tex]\bullet[/tex] Topic 3 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9098.0)