Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 10:40:34 PM Ngày 22 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18603Tiêu đề: Phương trình vô tỉ.
Gửi bởi: Alexman113 trong 10:40:34 PM Ngày 22 Tháng Mười, 2013
Giải phương trình sau:
[TEX]\sqrt{\left({x}^{2}+x+1 \right)^{3}}+\sqrt{\left({x}^{2}-x+1 \right)^{3}}=\sqrt[3]{\left(1+{x}^{2} \right)^{2}}+\sqrt[3]{\left(1-{x}^{2} \right)^{2}}[/TEX]
~ PHONG TRÀO TOÁN HỌC HÀNG TUẦN ~