Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 06:35:23 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18590Tiêu đề: Bài tập về tổng hợp dao động
Gửi bởi: TocChamVai trong 06:35:23 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2013
Các thầy cô giúp em với ạ
Gọi x là dao động tổng hợp của 2 dao động cùng phương [tex]x_1=10 \cos (\omega t+ \varphi_1 ), x_2=A_2 \cos (\omega t+\varphi _2)[/tex]. Biết khi x1=-5cm thì x=-2cm, khi x2=0 thì [tex]x=-5\sqrt{3}[/tex] và [tex]\left|\varphi _1-\varphi _2 \right| < 90^0[/tex]. Tính x

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về tổng hợp dao động
Gửi bởi: tsag trong 09:29:31 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2013
bạn xem bài tương tự
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17595.msg71208#msg71208