Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 06:32:10 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18589Tiêu đề: Bài tập về tổng hợp dao động
Gửi bởi: TocChamVai trong 06:32:10 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2013
Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số [tex]x_1=A_1 \cos (\omega t+\frac{\pi}{3}),x_2=A_2 \cos (\omega t-\frac{\pi}{2})[/tex] (cm), t tính bằng giây. Biết dao động tổng hợp là [tex]x=5\sqrt{3}\cos (\omega t+\varphi )[/tex]. Biên độ dao động của [tex]A_2[/tex] có giá trọ cực đại khi [tex]A_1[/tex] bằng bao nhiêu ?
Mọi người giúp mình bài này với

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về tổng hợp dao động
Gửi bởi: tsag trong 09:23:45 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2013
Bài này rất phổ biến đề đại học đã ra rồi, bạn xem bài tương tự
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6467.0