Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 06:27:31 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18588Tiêu đề: Bài tập về tổng hợp dao động
Gửi bởi: TocChamVai trong 06:27:31 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2013
Hai dao động điều hòa cùng tần số và vuông pha với nhau. Hỏi khi dao động thứ 1 có vận tốc cực đại [tex](v_1=v_1 max)[/tex] thì dao động thứ 2 có tỉ số vận tốc bằng bao nhiêu so với giá trị [tex]v_2 max[/tex]
A: 1
B: 0
C: [tex]\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]
D: [tex]\frac{1}{2}[/tex]
Mọi người giúp em bài này với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về tổng hợp dao động
Gửi bởi: tsag trong 09:26:30 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2013
Hai dao động điều hòa cùng tần số và vuông pha với nhau=>khi v1max thì v2=0