Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: datstsl1 trong 01:50:34 PM Ngày 20 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18581Tiêu đề: bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: datstsl1 trong 01:50:34 PM Ngày 20 Tháng Mười, 2013
Trên mặt nước có 2 nguồn A B dao động lần lượt theo phương trình [tex]uA=acos(\omega t+\Pi /3)CM[/tex] và [tex]uB=acos(\omega t+\Pi /6)CM[/tex]
với bước sóng lamđa =1 cm điểm M trên phương truyền sóng dao động với biên độ cực tiểu biết M cách nguồn A,B lần lượt d1 và d2 cặp giá trị có thể của d1 và d2 là

B2 trên mặt nước có hai nguồn A ,B dao động lần lượt theo phương trình [tex]uA=4cos(50\Pi t)CM[/tex] cm [tex]uB=4\sqrt{3}cos(50\Pi t+\Pi /6)CM[/tex]
tốc độ truyền sóng là 40 cm/s điểm M cách nguồn A, B lần lượt 8.8 cm và 10.4 cm có biên độ dao động bằng :  bài này em tính ra là [tex]A=4\sqrt{7}cm[/tex] với công thức[tex]A^{2}=a1^{2}+a2^{2}+2a1a2cos \Delta \varphi[/tex] để tính với [tex]\Delta \varphi =11\Pi /6[/tex] nhưng em thấy đáp án ra 8,4 cm

B3 Trong giao thoa sóng cơ hai nguồn dao động với các phương trình [tex]u1=4cos(40\Pi t+\Pi /3)CM[/tex] VÀ[tex]u2=4\sqrt{2}cos(40\Pi t+\varphi 2 )CM[/tex] cho v=40cm/s điểm M cách nguồn lần lượt 12 và 1-cm có biên độ tổng hợp là 4 cm khi đó phi 2 = ?    em tính bài này ra [tex]\varphi1 =-19\Pi /12[/tex] cũng khác với đáp án ra pi/6Mong các thầy và các bạn giúp em  3 bài giao thoa này (toàn làm ra ko giống kết quả à  )  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:59:43 AM Ngày 25 Tháng Mười, 2013
Trên mặt nước có 2 nguồn A B dao động lần lượt theo phương trình [tex]uA=acos(\omega t+\Pi /3)CM[/tex] và [tex]uB=acos(\omega t+\Pi /6)CM[/tex]
với bước sóng lamđa =1 cm điểm M trên phương truyền sóng dao động với biên độ cực tiểu biết M cách nguồn A,B lần lượt d1 và d2 cặp giá trị có thể của d1 và d2 là

Mong các thầy và các bạn giúp em  3 bài giao thoa này (toàn làm ra ko giống kết quả à  )
Bạn coi ở đây na

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18599.msg74666;topicseen#msg74666


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: huongduongqn trong 11:10:42 AM Ngày 25 Tháng Mười, 2013
B2 trên mặt nước có hai nguồn A ,B dao động lần lượt theo phương trình [tex]uA=4cos(50\Pi t)CM[/tex] cm [tex]uB=4\sqrt{3}cos(50\Pi t+\Pi /6)CM[/tex]
tốc độ truyền sóng là 40 cm/s điểm M cách nguồn A, B lần lượt 8.8 cm và 10.4 cm có biên độ dao động bằng :  bài này em tính ra là [tex]A=4\sqrt{7}cm[/tex] với công thức[tex]A^{2}=a1^{2}+a2^{2}+2a1a2cos \Delta \varphi[/tex] để tính với [tex]\Delta \varphi =11\Pi /6[/tex] nhưng em thấy đáp án ra 8,4 cm

[tex]u_1 = 4cos(50\pi t - 2 \pi . d_1/\lambda )\\u_2 = 4\sqrt{3}cos(50\pi t + \pi /6 - 2 \pi . d_2/\lambda )\\\Rightarrow u_M = u_1+u_2 = 4\sqrt{7}cos(50 \pi t -2,808) \Rightarrow A = 4\sqrt{7}cm[/tex]
Ban giải đúng rồi


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:22:53 PM Ngày 25 Tháng Mười, 2013

B3 Trong giao thoa sóng cơ hai nguồn dao động với các phương trình [tex]u1=4cos(40\Pi t+\Pi /3)CM[/tex] VÀ[tex]u2=4\sqrt{2}cos(40\Pi t+\varphi 2 )CM[/tex] cho v=40cm/s điểm M cách nguồn lần lượt 12 và 1-cm có biên độ tổng hợp là 4 cm khi đó phi 2 = ?    em tính bài này ra [tex]\varphi1 =-19\Pi /12[/tex] cũng khác với đáp án ra pi/6
Mong các thầy và các bạn giúp em  3 bài giao thoa này (toàn làm ra ko giống kết quả à  )  
[tex]A_1 = 4;A_2 = 4\sqrt{2};A =4\Rightarrow \varphi _2_M-\varphi _1_M = \pm 3\pi /4 + k2\pi \\\\\Rightarrow (\varphi _2 -2\pi \frac{d_2}{\lambda }) - ( \frac{\pi}{3}-2\pi \frac{d_1}{\lambda })=\pm \frac{3\pi}{4}+k2\pi\\\\\Rightarrow \varphi _2 = \pm \frac{3\pi}{4}+k2\pi+( \frac{\pi}{3}-2\pi \frac{d_1}{\lambda })+2\pi \frac{d_2}{\lambda } = \pm \frac{3\pi}{4}+k2\pi - \frac{14 \pi}{3} \\\\\Rightarrow \varphi _2 = -\frac{5\pi}{12}\vee \varphi _2 = -\frac{11\pi}{12}[/tex]

 P/S bạn kiểm tra lại đề phần mình tô đỏ đó nha