Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: Processor6879 trong 05:58:40 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18576Tiêu đề: Phương trình mũ.
Gửi bởi: Processor6879 trong 05:58:40 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2013
Tìm tham số [tex]m[/tex] để phương trình sau có nghiệm: [tex]\left(m-3\right)9^x+2\left(m+1\right)3^x-m-1=0[/tex]
Mọi người giúp mình với .


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình mũ.
Gửi bởi: Alexman113 trong 09:49:44 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2013
Tìm tham số [tex]m[/tex] để phương trình sau có nghiệm: [tex]\left(m-3\right)9^x+2\left(m+1\right)3^x-m-1=0[/tex]
Mọi người giúp mình với .
Gợi ý:
Đặt [tex]t=3^x,[/tex] lúc đó bài toán sẽ được quy về: Tìm [tex]m[/tex] để phương trình
[tex]\left(m-3\right)t^2+2\left(m+1\right)t-m-1=0[/tex]
có ít nhất một nghiệm dương nhé.


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình mũ.
Gửi bởi: Processor6879 trong 09:55:30 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2013
Có  cách nào đơn giản hơn ko bạn ALEX , chứ cách này có chọn nghiệm + xét nghiệm dương âm , có vẻ " phê '"


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình mũ.
Gửi bởi: Alexman113 trong 10:00:15 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2013
Có  cách nào đơn giản hơn ko bạn ALEX , chứ cách này có chọn nghiệm + xét nghiệm dương âm , có vẻ " phê '"
Cách 2: cô lập [tex]m[/tex] sang một bên rồi cậu dùng hàm số nhé, tức lập Bảng biến thiên ấy, tìm [tex]m[/tex] sao cho cái hàm [tex]f(t)[/tex] cũng có ít nhất một nghiệm dương luôn.  :D  8-x