Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: papatiemi trong 05:46:53 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18575Tiêu đề: Bài điện xoay chiều L thay đổi cần giúp đỡ
Gửi bởi: papatiemi trong 05:46:53 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2013
Các thầy cho em hỏi một câu điện xoay chiều trong đề thi đại học 2013
Câu 24(Mã đề 426): Đặt điện áp u = U0coswt (U0 và w không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 và L =L2; điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị; độ lệch pha của điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện lần lượt là 0,52 rad và 1,05 rad. Khi L = L0; điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại; độ lệch pha của điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện là phi. Giá trị của phi gần giá trị nào nhất sau đây?
   A. 1,57 rad.   B. 0,83 rad.   C. 0,26 rad.   D. 0,41 rad.
Em đã tham khảo một số cách giải và có một cách giải như sau
áp dúng công thức phi1+phi2=2phi==>phi=0,785
nhưng em không biết cách chứng minh công thức phi1+phi2=2phi

Với cả có một cách giải của thầy Đoàn Văn Lượng như sau.
em không hiểu một đoạn trong quá trình biến đổi em đã đánh dấu
(vì theo em UL và ULmax là khác nhau)

Mong các thầy chỉ giúp em với ạh.


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều L thay đổi cần giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 12:19:03 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2014
Chứng minh công thức bạn hỏi ở đây; http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19541.msg77236#msg77236