Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 01:17:23 AM Ngày 19 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18570Tiêu đề: Con lắc đơn với gia tốc
Gửi bởi: TocChamVai trong 01:17:23 AM Ngày 19 Tháng Mười, 2013
Thầy cô và các bạn làm hộ mình bài này với
Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc [tex]a_0=0,1rad[/tex] tại nơi có [tex]g=10m/s^2[/tex]. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí [tex]s=8\sqrt{3}cm[/tex] với [tex]v=20cm/s[/tex]. Độ lớn gia tốc của vật khi vật qua vị trí có li độ [tex]8cm[/tex] là
A:0,075
B:0,506
C:0,5
D:0,07
 

Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn với gia tốc
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:52:07 AM Ngày 19 Tháng Mười, 2013
Thầy cô và các bạn làm hộ mình bài này với
Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc [tex]a_0=0,1rad[/tex] tại nơi có [tex]g=10m/s^2[/tex]. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí [tex]s=8\sqrt{3}cm[/tex] với [tex]v=20cm/s[/tex]. Độ lớn gia tốc của vật khi vật qua vị trí có li độ [tex]8cm[/tex] là
A:0,075
B:0,506
C:0,5
D:0,07

Ta có:

- Tại thời điểm ban đầu:

[tex]S_{0}^{2}= s^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}\Leftrightarrow \left(l.\alpha _{0} \right)^{2}= s^{2}+\frac{v^{2}}{\frac{g}{l}}[/tex]

Thế vào ta tìm được chiều dài l của dây treo.

- Tại vị trí có li độ 8 cm:

[tex]S_{0}^{2}= s^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}\Leftrightarrow \frac{v^{2}}{\omega ^{2}}=....[/tex]

(Thế vào tìm tỉ số [tex]\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}[/tex])

- Tiếp tục thế vào tìm gia tốc tiếp tuyến:

[tex]S_{0}^{2}= \frac{a_{t}^{2}}{\omega ^{4}}+ \frac{v^{2}}{\omega ^{2}}\Rightarrow a_{t}= ...[/tex]

- Tính gia tốc pháp tuyến (gia tốc hướng tâm)

[tex]a_{n}=\frac{v^{2}}{l}[/tex] (lấy v ở vị trí s = 8cm)

- Gia tốc toàn phần: [tex]a^{2}=a_{n}^{2}+a_{t}^{2}[/tex]