Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 11:48:20 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18569Tiêu đề: Con lắc lò xo và sóng cơ.
Gửi bởi: Alexman113 trong 11:48:20 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2013
1. Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang, một đầu cố định, đầu kia gắn vật nhỏ [tex]m_1.[/tex] Ban đầu giữ [tex]m_1[/tex] ở vị trí mà lò xo bị nén [tex]8\,cm,[/tex] đặt vật nhỏ [tex]m_2=m_1[/tex] sát [tex]m_1.[/tex] Buông nhẹ để hai vật cùng chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua ma sát ở thời điểm mà lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách hai vật [tex]m_1,\,m_2[/tex] là:
                 A. [tex]4,6\,cm[/tex]                     B. [tex]2,3\,cm[/tex]                      C. [tex]5,7\,cm[/tex]                          D. [tex]3,2\,cm[/tex]
2. Hai nguồn [tex]A,\,B[/tex] dao động giống nhau cùng biên độ [tex]2\,cm,[/tex] gây ra sóng có bước sóng [tex]20\,cm.[/tex] Biết [tex]A,\,B[/tex] cách nhau [tex]60\,cm.[/tex] Trên đoạn [tex]AB[/tex] số điểm dao động với biên độ [tex]3\,cm[/tex] là:
                A. [tex]24[/tex]                              B. [tex]8[/tex]                             C. [tex]12[/tex]                                    D. [tex]18[/tex]
Nhờ các Thầy xem giúp em với ạ, tiện thể cho em xin cái hình minh họa luôn với ạ, em cảm ơn rất nhiều ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ.
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 11:55:33 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2013
1. Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang, một đầu cố định, đầu kia gắn vật nhỏ [tex]m_1.[/tex] Ban đầu giữ [tex]m_1[/tex] ở vị trí mà lò xo bị nén [tex]8\,cm,[/tex] đặt vật nhỏ [tex]m_2=m_1[/tex] sát [tex]m_1.[/tex] Buông nhẹ để hai vật cùng chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua ma sát ở thời điểm mà lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách hai vật [tex]m_1,\,m_2[/tex] là:
                 A. [tex]4,6\,cm[/tex]                     B. [tex]2,3\,cm[/tex]                      C. [tex]5,7\,cm[/tex]                          D. [tex]3,2\,cm[/tex]
2. Hai nguồn [tex]A,\,B[/tex] dao động giống nhau cùng biên độ [tex]2\,cm,[/tex] gây ra sóng có bước sóng [tex]20\,cm.[/tex] Biết [tex]A,\,B[/tex] cách nhau [tex]60\,cm.[/tex] Trên đoạn [tex]AB[/tex] số điểm dao động với biên độ [tex]3\,cm[/tex] là:
                A. [tex]24[/tex]                              B. [tex]8[/tex]                             C. [tex]12[/tex]                                    D. [tex]18[/tex]
Nhờ các Thầy xem giúp em với ạ, tiện thể cho em xin cái hình minh họa luôn với ạ, em cảm ơn rất nhiều ạ.

Bài 1 đã có lời giải cho bài tương tự rồi , anh xem tại đây http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18416.0


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo và sóng cơ.
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 12:43:25 AM Ngày 19 Tháng Mười, 2013
Câu 2

T k chắc, kiến thức cũng k vững, làm thử ^^!

2 nguồn dao động giống nhau nên cùng pha cùng tần số, biên độ dao động cực đại bằng tổng 2 biên độ của dao động thành phần tức là [tex]A=4 \ cm[/tex]

[tex]AB=60=6.\dfrac{\lambda}{2}[/tex]

Tức là có 6 cái gì đó, mỗi cái có 2 điểm dao động với biên độ 3 cm nên có tổng là 12 điểm thỏa mãn