Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tranvannhands95 trong 11:29:25 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18556Tiêu đề: Lý thuyết về sóng cơ
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 11:29:25 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2013
Mong thầy cô và các bạn giải thích cách chọn đáp án cho em với ạ.

Câu1. Chọn cấu trả lời sai. Năng lượng của song truyền từ 1 nguồn điểm sẽ:
A.giảm tỉ lệ với bình phương quãng đường truyền sóng, khi truyền trong không gian
B.giảm tỉ lệ với quãng đường truyền sóng, khi môi trường truyền là 1 đường thẳng
C.giảm tỉ lệ với quãng đường truyền sóng, khi truyền trên mặt thoáng của chất lỏng
D.luôn không đổi khi môi trường truyền sóng là 1 đường thẳng

Câu2. khi sóng cơ truyền càng xa nguồn thì ... càng giảm
A.biên độ sóng
B.tần số sóng
C.bước sóng
D.biên độ và năng lượng sóng

Câu3. Khi sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi:
A.tốc độ truyền sóng
B.tần số sóng
C.bước sóng
D.năng lượng


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết về sóng cơ
Gửi bởi: huongduongqn trong 01:55:00 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2013

Câu1. Chọn cấu trả lời sai. Năng lượng của song truyền từ 1 nguồn điểm sẽ:
A.giảm tỉ lệ với bình phương quãng đường truyền sóng, khi truyền trong không gian
B.giảm tỉ lệ với quãng đường truyền sóng, khi môi trường truyền là 1 đường thẳng
C.giảm tỉ lệ với quãng đường truyền sóng, khi truyền trên mặt thoáng của chất lỏng
D.luôn không đổi khi môi trường truyền sóng là 1 đường thẳng

Câu2. khi sóng cơ truyền càng xa nguồn thì ... càng giảm
A.biên độ sóng
B.tần số sóng
C.bước sóng
D.biên độ và năng lượng sóng

Câu3. Khi sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi:
A.tốc độ truyền sóng
B.tần số sóng
C.bước sóng
D.năng lượng