Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bluewaterfall trong 02:15:05 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18547Tiêu đề: 1 số bài sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: bluewaterfall trong 02:15:05 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2013
em có 1 số bài sóng cơ mong thầy cô và các bạn giải đáp.em cảm ơn
bài 1: 2 nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương trình [tex]u_{A}= a_{1}cos\left(50\pi t+\frac{\pi }{2} \right)[/tex] và [tex]u_{B}=a_{2}cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{3} \right)cm[/tex].điểm M cách các nguồn A,B lần lượt 20cm và 8,5cm có biên độ dao động cực đại.biết rằng giữa M và trung trực của AB có 3 cực đại khác.tính bước sóng
bài này em cũng bước hướng làm rồi nhưng đến đoạn cuối lại không biết như thế nào nữa.em giải như sau:
+Độ lệch pha [tex]\Delta _{\varphi }=\frac{\pi }{6}-\frac{23\pi }{\lambda }[/tex]
+để M dao động với biên độ cực đại thì [tex]\Delta _{\varphi }=k2\pi[/tex]
đường cực đại trung tâm ứng với k=0 sẽ lệch về phía nguồn B và M nằm về phía OB,ở giữa có 3 cực đại nên k=3 => [tex]\frac{\pi }{6}-\frac{23\pi }{\lambda }=6\pi[/tex] nhưng tới đây em giải thì lam da ra âm và cũng không đúng đáp số nữa.tiện đây em cũng muốn hỏi luôn là bên phải của đường cực đại ứng với k= 0 là các giá trị k âm hay k dương ạ?vì em xem 1 số tài liệu thì có cái k âm,có cái k dương nên không biết thế nào nữa ạ.Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: bluewaterfall trong 02:23:14 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2013
bài 2.trên mặt thoáng của chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A và B giống nhau dao động cùng tần số f=8Hz,sóng lan truyền với v=16cm/s.Hai điểm M,N nằm trên đường nối AB và cách trung điểm O của AB các đoạn lần lượt là OM=3,75 cm,ON=2,25cm.Số điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu trên MN là ( đáp án 6 CĐ,6CT)
Phần cực đại em lại tính ra 7 :[tex]-6\leq k.2\leq 6[/tex].có 7 giá trị của k phải 7 cực đại chứ ạ.


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 09:36:54 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2013
em có 1 số bài sóng cơ mong thầy cô và các bạn giải đáp.em cảm ơn
bài 1: 2 nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương trình [tex]u_{A}= a_{1}cos\left(50\pi t+\frac{\pi }{2} \right)[/tex] và [tex]u_{B}=a_{2}cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{3} \right)cm[/tex].điểm M cách các nguồn A,B lần lượt 20cm và 8,5cm có biên độ dao động cực đại.biết rằng giữa M và trung trực của AB có 3 cực đại khác.tính bước sóng
bài này em cũng bước hướng làm rồi nhưng đến đoạn cuối lại không biết như thế nào nữa.em giải như sau:
+Độ lệch pha [tex]\Delta _{\varphi }=\frac{\pi }{6}-\frac{23\pi }{\lambda }[/tex]
+để M dao động với biên độ cực đại thì [tex]\Delta _{\varphi }=k2\pi[/tex]
đường cực đại trung tâm ứng với k=0 sẽ lệch về phía nguồn B và M nằm về phía OB,ở giữa có 3 cực đại nên k=3 => [tex]\frac{\pi }{6}-\frac{23\pi }{\lambda }=6\pi[/tex] nhưng tới đây em giải thì lam da ra âm và cũng không đúng đáp số nữa.tiện đây em cũng muốn hỏi luôn là bên phải của đường cực đại ứng với k= 0 là các giá trị k âm hay k dương ạ?vì em xem 1 số tài liệu thì có cái k âm,có cái k dương nên không biết thế nào nữa ạ.Bạn ơi theo mình thì 2 nguồn này không kết hợp được vì chúng khác tần số  :D


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: bluewaterfall trong 12:36:33 PM Ngày 17 Tháng Mười, 2013
em có 1 số bài sóng cơ mong thầy cô và các bạn giải đáp.em cảm ơn
bài 1: 2 nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương trình [tex]u_{A}= a_{1}cos\left(50\pi t+\frac{\pi }{2} \right)[/tex] và [tex]u_{B}=a_{2}cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{3} \right)cm[/tex].điểm M cách các nguồn A,B lần lượt 20cm và 8,5cm có biên độ dao động cực đại.biết rằng giữa M và trung trực của AB có 3 cực đại khác.tính bước sóng
bài này em cũng bước hướng làm rồi nhưng đến đoạn cuối lại không biết như thế nào nữa.em giải như sau:
+Độ lệch pha [tex]\Delta _{\varphi }=\frac{\pi }{6}-\frac{23\pi }{\lambda }[/tex]
+để M dao động với biên độ cực đại thì [tex]\Delta _{\varphi }=k2\pi[/tex]
đường cực đại trung tâm ứng với k=0 sẽ lệch về phía nguồn B và M nằm về phía OB,ở giữa có 3 cực đại nên k=3 => [tex]\frac{\pi }{6}-\frac{23\pi }{\lambda }=6\pi[/tex] nhưng tới đây em giải thì lam da ra âm và cũng không đúng đáp số nữa.tiện đây em cũng muốn hỏi luôn là bên phải của đường cực đại ứng với k= 0 là các giá trị k âm hay k dương ạ?vì em xem 1 số tài liệu thì có cái k âm,có cái k dương nên không biết thế nào nữa ạ.Bạn ơi theo mình thì 2 nguồn này không kết hợp được vì chúng khác tần số  :D
mình đánh nhầm,cả 2 đều có w=50PI đó


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: bluewaterfall trong 03:08:56 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2013
hix,ai giúp em với  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:58:55 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2013
em có 1 số bài sóng cơ mong thầy cô và các bạn giải đáp.em cảm ơn
bài 1: 2 nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương trình [tex]u_{A}= a_{1}cos\left(50\pi t+\frac{\pi }{2} \right)[/tex] và [tex]u_{B}=a_{2}cos\left(50\pi t+\frac{\pi }{3} \right)cm[/tex].điểm M cách các nguồn A,B lần lượt 20cm và 8,5cm có biên độ dao động cực đại.biết rằng giữa M và trung trực của AB có 3 cực đại khác.tính bước sóng

bài này em cũng bước hướng làm rồi nhưng đến đoạn cuối lại không biết như thế nào nữa.em giải như sau:

+Độ lệch pha [tex]\Delta _{\varphi }=\frac{\pi }{6}-\frac{23\pi }{\lambda }[/tex]
+để M dao động với biên độ cực đại thì [tex]\Delta _{\varphi }=k2\pi[/tex]

đường cực đại trung tâm ứng với k=0 sẽ lệch về phía nguồn B và M nằm về phía OB,ở giữa có 3 cực đại nên k=3 => [tex]\frac{\pi }{6}-\frac{23\pi }{\lambda }=6\pi[/tex] nhưng tới đây em giải thì lam da ra âm và cũng không đúng đáp số nữa.tiện đây em cũng muốn hỏi luôn là bên phải của đường cực đại ứng với k= 0 là các giá trị k âm hay k dương ạ?vì em xem 1 số tài liệu thì có cái k âm,có cái k dương nên không biết thế nào nữa ạ.


- Hai nguồn lệch pha nhau nên đường trung trực không phải cực đại.

- Độ lệch pha giữa hai sóng truyền đến M:

[tex]\Delta \varphi = \left(\frac{\pi }{3}- \frac{2\pi d_{2}}{\lambda } \right) - \left(\frac{\pi }{2}- \frac{2\pi d_{1}}{\lambda } \right) = - \frac{\pi }{6}- \frac{2\pi \left(d_{2}-d_{1} \right)}{ \lambda }[/tex]

- Để M dao động với biên độ cực đại thì hai sóng truyền đến phải cùng pha:

 [tex]\Delta \varphi = - \frac{\pi }{6}- \frac{2\pi \left(d_{2}-d_{1} \right)}{ \lambda }= 2k\pi[/tex]

- Giữa M và trung trực có 3 cực đại khác (ứng với k = 0; k = 1 và k = 2) vậy tại M là cực đại ứng với k = 3

[tex]\Leftrightarrow - \frac{\pi }{6}- \frac{2\pi \left(8,5 - 20\right)}{ \lambda }= 6\pi[/tex]

[tex]\Rightarrow \lambda = \frac{138}{37}\left(cm \right)[/tex] ( Số quá lẻ ??? )tiện đây em cũng muốn hỏi luôn là bên phải của đường cực đại ứng với k= 0 là các giá trị k âm hay k dương ạ?vì em xem 1 số tài liệu thì có cái k âm,có cái k dương nên không biết thế nào nữa ạ.


Điều này không thống nhất, em muốn cho bên nào dương cũng được. Miễn ra bài toán & số liệu hợp lý là được.

Ví dụ khi hai nguồn cùng pha thì ta có:

[tex]d_{2}-d_{1}= k\lambda[/tex]

Thì khi điểm M ta xét nằm gần nguồn (1) thì [tex]d_{2}-d_{1}>0[/tex] nên các cực đại ứng với k dương, và ngược lại.


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: tct123456789 trong 07:57:03 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2013
bài sóng cơ khó :
Hai nguồn sóng cơ S1 và S2 trên mặt chất lỏng cách nhau 20cm dao động theo phương trình  (cm,s) và   , lan truyền trong môi trường với tốc độ v = 1,2m/s .
1/ Xét các điểm trên đoạn thẳng nối S1 với S2 .
a. Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại .
b. Trên S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại .
2/ Xét điểm M cách S1 khoảng 20cm và vuông góc với S1S2 tại S1 . Xác định số đường cực đại đi qua đoạn S2M .
p/s: thầy/cô và các bạn giúp e với, moi nguoi co the giai chi tiet câu 2 dum e voi. e cam on


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 1 số bài sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: tct123456789 trong 08:04:32 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2013
bài sóng cơ khó :
Hai nguồn sóng cơ S1 và S2 trên mặt chất lỏng cách nhau 20cm dao ,lan truyền trong môi trường với tốc độ v = 1,2m/s .
1/ Xét các điểm trên đoạn thẳng nối S1 với S2 .
a. Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại .
b. Trên S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại .
2/ Xét điểm M cách S1 khoảng 20cm và vuông góc với S1S2 tại S1 . Xác định số đường cực đại đi qua đoạn S2M .
p/s: thầy/cô và các bạn giúp e với, moi nguoi co the giai chi tiet câu 2 dum e voi. e cam on
2 dao động ngc pha , T=0,05 s


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 1 số bài sóng cơ học cần giải đáp
Gửi bởi: bluewaterfall trong 08:25:41 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2013
bài sóng cơ khó :
Hai nguồn sóng cơ S1 và S2 trên mặt chất lỏng cách nhau 20cm dao ,lan truyền trong môi trường với tốc độ v = 1,2m/s .
1/ Xét các điểm trên đoạn thẳng nối S1 với S2 .
a. Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại .
b. Trên S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại .
2/ Xét điểm M cách S1 khoảng 20cm và vuông góc với S1S2 tại S1 . Xác định số đường cực đại đi qua đoạn S2M .
p/s: thầy/cô và các bạn giúp e với, moi nguoi co the giai chi tiet câu 2 dum e voi. e cam on
2 dao động ngc pha , T=0,05 s
ý 1 bạn có thể tham khảo sách vở nha.
2/+2 nguồn ngược pha,điều kiện cực đại là:d2-d1=[tex]\left(k+0,5 \right)\lambda[/tex]
xét điểm P trên MS2 : khi P trùng M thì d2-d1=[tex]20\sqrt{2}-20[/tex]
khi P trùng S2 thì d2-d1=-20
số điểm dao đọng cực đại trên MS2 là [tex]-20<(k+0,5)6\leq20\sqrt{2}-20 \Leftrightarrow -3,83<k\leq 0,88[/tex]
vậy có 4 giá trị k hay chính là 4 cực đại