Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoalansao11 trong 09:10:54 AM Ngày 15 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18537Tiêu đề: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: hoalansao11 trong 09:10:54 AM Ngày 15 Tháng Mười, 2013
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định chu kì T và bước sóng [tex]\lambda[/tex]. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là điểm thuộc AB sao cho AB = 4BC. Khoảng thời gian giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C?
Bài này e đã dùng chức năng tìm kiếm nhưng ko thấy có

Mong Thầy, Cô và các bạn giúp e bài này!
                                                                                                                     E xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: superburglar trong 09:21:54 AM Ngày 15 Tháng Mười, 2013
Từ hình vẽ thấy ta thấy khoảng thời gian ngắn nhất là khi từ C' đến C. Do đó có: [tex]CC'=2BC=\frac{AB}{2}\approx \frac{T}{8}[/tex]