Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 08:16:09 PM Ngày 13 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18531Tiêu đề: Dạng bài tập về điện xoay chiều với hiệu điện thế hiệu dụng
Gửi bởi: TocChamVai trong 08:16:09 PM Ngày 13 Tháng Mười, 2013
Mọi người giải giúp với :)
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp xoay chiều có biểu thức [tex]u=100\sqrt{6}\cos (100 \pi t+\frac{\pi}{6})[/tex]. Dùng vôn kế có điện trở rất lớn đo điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm và 2 đầu tụ điện thì chúng có giá trị lần lượt là 100V và 200V. Biểu thức điện áp giữa 2 đầu cuộn dây là
A:[tex]u_d=100\sqrt{2}\cos (100 \pi t+\frac{\pi}{2})[/tex]
B:[tex]u_d=200\cos (100 \pi t+\frac{\pi}{4})[/tex]
C:[tex]u_d=200\sqrt{2}\cos (100 \pi t+\frac{3\pi}{4})[/tex]
D:[tex]u_d=100\sqrt{2}\cos (100 \pi t+\frac{3\pi}{2})[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Dạng bài tập về điện xoay chiều với hiệu điện thế hiệu dụng
Gửi bởi: leaflife trong 09:15:27 PM Ngày 14 Tháng Mười, 2013
mạch điện có mấy phần tử vậy bạn???
mình giải nếu không có điện trở mắc ntiếp
vì [tex]U_C-U_L[/tex][tex]\neq U[/tex]
=> L có điện trở r
=>[tex]\begin{cases} & U_r^2+U_L^2=U_d^2 \\ & U^2=U_r^2+(U_L-U_C)^2 \end{cases}[/tex]
thay số vào bạn được [tex]\begin{cases} & U_r=50 \sqrt{3}V \\ & U_L=50 V \end{cases}[/tex]
=> [tex]tan \varphi _d =\frac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow \varphi _d=\frac{\pi}{6}[/tex]
[tex]tan \varphi =\sqrt{3} => \varphi=\frac{\pi}{3}[/tex]
=> [tex]u_d=100\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{2 \pi}{3})[/tex]
????????????????????????????????????
liệu có sai sót gì chăng???