Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: giaphuc433 trong 08:59:12 AM Ngày 13 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18522Tiêu đề: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: giaphuc433 trong 08:59:12 AM Ngày 13 Tháng Mười, 2013
  Một sóng ngang truyền đi từ nguồn O với phương trình u=1.3cos(4pit-8pix) (cm,s,m). Tại thời điểm t, điểm M trên phương truyền sóng có li độ 0.5cm và đang chueyẻn động hướng xa vị trí cân bằng, tại thời điểm t'=t+0.125s điểm M có li độ:
a/ 0,8cm và đang chuyển động hướng về vị trí cân bằng
b/ 1,2cm và đang chueyẻn động hướng về vị trí cân bằng
b/ .1,2cm và đang chueyẻn động hướng xa vị trí cân bằng
a/ -0,8cm và đang chuyển động hướng xa vị trí cân bằng.
  Các bạn giúp mình câu này với, thanks mọi người....


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 03:09:29 PM Ngày 13 Tháng Mười, 2013
 Một sóng ngang truyền đi từ nguồn O với phương trình u=1.3cos(4pit-8pix) (cm,s,m). Tại thời điểm t, điểm M trên phương truyền sóng có li độ 0.5cm và đang chueyẻn động hướng xa vị trí cân bằng, tại thời điểm t'=t+0.125s điểm M có li độ:
a/ 0,8cm và đang chuyển động hướng về vị trí cân bằng
b/ 1,2cm và đang chueyẻn động hướng về vị trí cân bằng
b/ .1,2cm và đang chueyẻn động hướng xa vị trí cân bằng
a/ -0,8cm và đang chuyển động hướng xa vị trí cân bằng.
  Các bạn giúp mình câu này với, thanks mọi người....

Dễ thấy [tex]\omega = 4\pi rad/s ; \lambda = 0.25 cm[/tex]
[tex]t = \frac{\Delta \varphi }{\omega } => \Delta \varphi = t.\omega = 0,125 . 4\pi = \frac{\pi }{2}[/tex]
=> ta co hình ve
[tex]\Delta OCD = \Delta ABO[/tex] => AB =OC = 0,5
Theo pytago trong [tex]\Delta ABO[/tex] : [tex]OB^{2} = AO^{2} - AB^{2} = 1,3^{2} - 0,5^{2}= 1,44[/tex]
=> OB = 1,2 => B


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: giaphuc433 trong 07:20:27 PM Ngày 13 Tháng Mười, 2013
bài giảng của bạn khá là hay, nhưng thật xin lỗi tớ không hiểu phương pháp của bạn lắm:(. Thanks bạn:X


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 08:34:50 PM Ngày 13 Tháng Mười, 2013
bài giảng của bạn khá là hay, nhưng thật xin lỗi tớ không hiểu phương pháp của bạn lắm:(. Thanks bạn:X
  :( xin lỗi nhé. Thật sự thì tớ cũng chẳng biết trình bày thế nào. Tại làm trắc nghiệm quen rồi


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: superburglar trong 09:09:45 PM Ngày 13 Tháng Mười, 2013
  Một sóng ngang truyền đi từ nguồn O với phương trình u=1.3cos(4pit-8pix) (cm,s,m). Tại thời điểm t, điểm M trên phương truyền sóng có li độ 0.5cm và đang chueyẻn động hướng xa vị trí cân bằng, tại thời điểm t'=t+0.125s điểm M có li độ:
a/ 0,8cm và đang chuyển động hướng về vị trí cân bằng
b/ 1,2cm và đang chueyẻn động hướng về vị trí cân bằng
b/ .1,2cm và đang chueyẻn động hướng xa vị trí cân bằng
a/ -0,8cm và đang chuyển động hướng xa vị trí cân bằng.
  Các bạn giúp mình câu này với, thanks mọi người....
Mình phân tích lại tí cho bạn hiểu cách giải nhé. Thằng x không thay đổi nên khi bạn thay t'=t+0,0125 vào pt sóng thấy pha của nó tăng lên pi/2.
Bài toán đưa về bài toán dao động cơ: tim li độ x sau khoàng time T/4 (ứng vs dental(phi)=pi/2) biết li độ ban đầu và A.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: giaphuc433 trong 05:13:32 PM Ngày 14 Tháng Mười, 2013
tốt quá, giờ ổn hơn rồi... Cảm ơn huynh nha~!