Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sintora trong 02:03:27 AM Ngày 13 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18521Tiêu đề: Lực quán tính (Cần giúp )
Gửi bởi: sintora trong 02:03:27 AM Ngày 13 Tháng Mười, 2013
- Lực quán tính xuất hiện trong trường hợp nào?

- Biểu thức của lực quán tính theo véc tơ gia tốc của hệ không quán tính?

- Hướng của lực quán tính so với hướng của véc tơ gia tốc của hệ?

- Biểu thức độ lớn của lực quán tính