Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: giaphuc433 trong 12:55:29 AM Ngày 13 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18519Tiêu đề: bt sóng cơ
Gửi bởi: giaphuc433 trong 12:55:29 AM Ngày 13 Tháng Mười, 2013
Một sóng ngang truyền đi từ nguồn O với phương trình u=1.3cos(4pit-8pix) (cm,s,m). Tại thời điểm t, điểm M trên phương truyền sóng có li độ 0.5cm và đang chueyẻn động hướng xa vị trí cân bằng, tại thời điểm t'=t+0.125s điểm M có li độ ??


Tiêu đề: Trả lời: bt sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:19:21 AM Ngày 13 Tháng Mười, 2013
BÀI ĐĂNG SAI QUY ĐỊNH, SẼ BỊ XÓA!

ĐỀ NGHỊ TÁC GIẢ XEM KỸ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT!