Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: datstsl1 trong 03:57:15 PM Ngày 12 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18513Tiêu đề: sóng cơ
Gửi bởi: datstsl1 trong 03:57:15 PM Ngày 12 Tháng Mười, 2013
một sóng cơ học có tần số f=50hz tốc độ truyền sóng là v=150 cm/s hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động ngược pha nhau ,giữa chúng có 2 điểm khác cũng dao động ngược pha với M .Khoảng cách MN là
[tex]\lambda = v/f[/tex] = 3

em thấy 2 điểm ở giữa M và N cùng ngược pha với M vậy 2 điểm đó cùng pha với N vậy quãng đường là [tex]2 \lambda +\lambda /2[/tex] =7.5 cm


nhưng em thấy đáp án ghi 4.5 cm không biết em bị sai ở đâu mong mọi người giúp ạ


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: cuongthich trong 04:29:55 PM Ngày 12 Tháng Mười, 2013
một sóng cơ học có tần số f=50hz tốc độ truyền sóng là v=150 cm/s hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động ngược pha nhau ,giữa chúng có 2 điểm khác cũng dao động ngược pha với M .Khoảng cách MN là
[tex]\lambda = v/f[/tex] = 3

em thấy 2 điểm ở giữa M và N cùng ngược pha với M vậy 2 điểm đó cùng pha với N vậy quãng đường là [tex]2 \lambda +\lambda /2[/tex] =7.5 cm


nhưng em thấy đáp án ghi 4.5 cm không biết em bị sai ở đâu mong mọi người giúp ạ
chắc đáp ám lỗi em ạ. em tính đúng rồi


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: datstsl1 trong 04:43:03 PM Ngày 12 Tháng Mười, 2013
vâng em cảm ơn thầy ạ


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: huongduongqn trong 11:39:38 PM Ngày 12 Tháng Mười, 2013
một sóng cơ học có tần số f=50hz tốc độ truyền sóng là v=150 cm/s hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động ngược pha nhau ,giữa chúng có 2 điểm khác cũng dao động ngược pha với M .Khoảng cách MN là
[tex]\lambda = v/f[/tex] = 3

em thấy 2 điểm ở giữa M và N cùng ngược pha với M vậy 2 điểm đó cùng pha với N vậy quãng đường là [tex]2 \lambda +\lambda /2[/tex] =7.5 cm


nhưng em thấy đáp án ghi 4.5 cm không biết em bị sai ở đâu mong mọi người giúp ạ
bạn à đề bạn gõ có chính xác không. nếu đề như bạn gõ thì 7,5 là đúng,
Còn đáp số của họ đúng khi đề bài là này thuộc phần giao thoa của hai sóng