Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 03:40:01 PM Ngày 12 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18510Tiêu đề: Bài tập về chương sóng(1).
Gửi bởi: Alexman113 trong 03:40:01 PM Ngày 12 Tháng Mười, 2013
1. Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số [tex]725\,Hz.[/tex] Tính khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước dao động ngược pha nhau, biết vận tốc âm trong nước lá [tex]1450\,m/s.[/tex]

2. Sóng âm [tex]450\,Hz[/tex] lan truyền với vận tốc [tex]360\,m/s[/tex] trong không khí. Giữa hai điểm cách nhau [tex]1\,m[/tex] trên phương truyền thì độ lệch pha là bao nhiêu?

3. Một lá thép mỏng đàn hồi dài và hẹp bị kẹp chặt ở một đầu. Độ dài phần lá thép dao động có thể thay đổi được. Một người dùng tay gảy nhẹ đầu còn lại thì lá thép dao động, biết rằng tay người này có thể cảm thụ được các sóng âm có tần số trong khoảng từ [tex]16\,Hz[/tex] đến [tex]20000\,Hz.[/tex]
   a) Dao động của lá thép là dao động tự do hay dao động cưỡng bức? Người này nhìn thấy lá thép dao động nhưn không nghe thấy âm phát ra từ nó. Giải thích?
  b) Khi làm cho phần dao động của lá thep ngắn dần dần lại và đến lúc người này bắt đầu nghe thấy âm phát ra. Tính tần số âm và bước sóng của âm khi đó? Cho biết tốc độ truyền sóng trong không khí là [tex]v=340\,m/s.[/tex] Tính khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha nhau trên cùng một phương truyền âm.
Em thật tình nhờ mọi người giải rõ giúp em với ạ, có nhiều bài lạ quá em không biết làm thế nào luôn ạ, mà em đang cần gấp nữa ạ, chi tiết giúp em với em cảm ơn rất nhiều ạ   [-O<  ~O)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về chương sóng(1).
Gửi bởi: huongduongqn trong 11:15:18 PM Ngày 12 Tháng Mười, 2013
1. Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số [tex]725\,Hz.[/tex] Tính khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước dao động ngược pha nhau, biết vận tốc âm trong nước lá [tex]1450\,m/s.[/tex]

2. Sóng âm [tex]450\,Hz[/tex] lan truyền với vận tốc [tex]360\,m/s[/tex] trong không khí. Giữa hai điểm cách nhau [tex]1\,m[/tex] trên phương truyền thì độ lệch pha là bao nhiêu?

3. Một lá thép mỏng đàn hồi dài và hẹp bị kẹp chặt ở một đầu. Độ dài phần lá thép dao động có thể thay đổi được. Một người dùng tay gảy nhẹ đầu còn lại thì lá thép dao động, biết rằng tay người này có thể cảm thụ được các sóng âm có tần số trong khoảng từ [tex]16\,Hz[/tex] đến [tex]20000\,Hz.[/tex]
   a) Dao động của lá thép là dao động tự do hay dao động cưỡng bức? Người này nhìn thấy lá thép dao động nhưn không nghe thấy âm phát ra từ nó. Giải thích?
  b) Khi làm cho phần dao động của lá thep ngắn dần dần lại và đến lúc người này bắt đầu nghe thấy âm phát ra. Tính tần số âm và bước sóng của âm khi đó? Cho biết tốc độ truyền sóng trong không khí là [tex]v=340\,m/s.[/tex] Tính khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha nhau trên cùng một phương truyền âm.
Em thật tình nhờ mọi người giải rõ giúp em với ạ, có nhiều bài lạ quá em không biết làm thế nào luôn ạ, mà em đang cần gấp nữa ạ, chi tiết giúp em với em cảm ơn rất nhiều ạ   [-O<  ~O)

Bạn hãy add nick yahoo của tớ. Có gì tớ giúp bạn sau. Các bài này quá đơn giản. Tớ rất muốn biết tại sao bạn hỏi các bài này. và muốn giúp bạn có thể tự giải nó.
Nick yahoo của tớ là keng_a3@yahoo.com
Chúc bạn học tốt hơn và kiên trì hơn nữa