Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: PE_TOET_1996 trong 10:37:40 PM Ngày 11 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18503Tiêu đề: bài toán tổng hơp dao động
Gửi bởi: PE_TOET_1996 trong 10:37:40 PM Ngày 11 Tháng Mười, 2013
Mong thầy cô và các bạn giải giúp e bài tập(e chưa hiểu rõ lắm)
Một vật thưc hiênj đồng thời 3 dao động x1,x2,x3.có
x12=4sqrt2 cos(5t-3pi/4)
x23=3 cos(5t)            ;x13=5 cos(5t-pi/2)
phương trình của x2 là?
(sqrt:căn bậc 2)
EM XIN CẢM ƠN.


Tiêu đề: Trả lời: bài toán tổng hơp dao động
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:01:44 PM Ngày 11 Tháng Mười, 2013
Mong thầy cô và các bạn giải giúp e bài tập(e chưa hiểu rõ lắm)
Một vật thưc hiênj đồng thời 3 dao động x1,x2,x3.có
x12=4sqrt2 cos(5t-3pi/4)
x23=3 cos(5t)            ;x13=5 cos(5t-pi/2)
phương trình của x2 là?
(sqrt:căn bậc 2)
EM XIN CẢM ƠN.

Ta có:

[tex]x_{12}= x_{1}+x_{2}[/tex] (1)

[tex]x_{13}= x_{1}+x_{3}[/tex] (2)

[tex]x_{23}= x_{2}+x_{3}[/tex] (3)

Lấy (2) trừ (3): [tex]x_{13}-x_{23}= x_{1}-x_{2}[/tex]  (4)

Lấy hai phương trình đề cho bấm máy, ta ra được phương trình ở vế trái của (4)

Lại từ (1) và (4) tìm được phương trình của dao động thứ 2.

Số có vẻ ra lẻ thì phải.


Tiêu đề: Trả lời: bài toán tổng hơp dao động
Gửi bởi: genius_hocmai trong 12:18:22 AM Ngày 12 Tháng Mười, 2013
Mong thầy cô và các bạn giải giúp e bài tập(e chưa hiểu rõ lắm)
Một vật thưc hiênj đồng thời 3 dao động x1,x2,x3.có
x12=4sqrt2 cos(5t-3pi/4)
x23=3 cos(5t)            ;x13=5 cos(5t-pi/2)
phương trình của x2 là?
(sqrt:căn bậc 2)
EM XIN CẢM ƠN.
.
2x1=x12-x23+x31
2x2=x12-x13+x23
2x3='x13-x12+x23