Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 04:47:53 PM Ngày 11 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18499Tiêu đề: Giao thoa sóng(tt).
Gửi bởi: Alexman113 trong 04:47:53 PM Ngày 11 Tháng Mười, 2013
1. Hai loa nhỏ phát âm thanh giống nhau tạo thành hai nguồn sóng kết hợp [tex]S_1,\,S_2[/tex] cách nhau [tex]5\,m.[/tex] Chúng phát âm có tần số [tex]440\,Hz,[/tex] vận tốc truyền âm là [tex]v=330\,m/s.[/tex] Tại điểm [tex]M[/tex] người quan sát nghe được âm to nhất đầu tiên khi đi từ [tex]S_1[/tex] đến [tex]S_2.[/tex] Tính khoảng cách [tex]S_1M?[/tex]

2. Hai nguồn [tex]S_1[/tex] và [tex]S_2[/tex] cách nhau [tex]50\,mm[/tex] ở trên mặt thoáng của chất lỏng dao động theo phương trình [tex]u_1=u_2=2\sin200\pi t\,(cm).[/tex] Biết vận tốc truyền sóng là [tex]80\,cm/s.[/tex]
    a) Tính số điểm dao động với biên độ cực đại trên [tex]S_1,\,S_2[/tex] (trừ [tex]S_1,\,S_2)[/tex]
    b) Tính vận tốc cực đại của một phần tử tại [tex]M[/tex] cách [tex]S_1[/tex] một đoạn [tex]4,5\,cm,[/tex] biết [tex]M[/tex] thuộc đoạn [tex]S_1S_2[/tex]
Nhờ mọi người xem gấp giúp em ạ, em cảm ơn nhiều lắm.Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng(tt).
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:31:36 PM Ngày 11 Tháng Mười, 2013
1. Hai loa nhỏ phát âm thanh giống nhau tạo thành hai nguồn sóng kết hợp [tex]S_1,\,S_2[/tex] cách nhau [tex]5\,m.[/tex] Chúng phát âm có tần số [tex]440\,Hz,[/tex] vận tốc truyền âm là [tex]v=330\,m/s.[/tex] Tại điểm [tex]M[/tex] người quan sát nghe được âm to nhất đầu tiên khi đi từ [tex]S_1[/tex] đến [tex]S_2.[/tex] Tính khoảng cách [tex]S_1M?[/tex]
Tại M nghe âm to nhất nên M là vân cực đại, và tại M nghe to nhất khi đi từ S1 đến S2 nên là vân cực đại có kmax.
Số vân cực đại giữa hai nguồn: [tex]-S1S2/\lambda <k<S1S2/\lambda[/tex] suy ra kmax = 6
Do đó: S2M - S1M = 4,5m và S2M + S1M = 5 hay S1M = 0,25m


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng(tt).
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:38:54 PM Ngày 11 Tháng Mười, 2013
2. Hai nguồn [tex]S_1[/tex] và [tex]S_2[/tex] cách nhau [tex]50\,mm[/tex] ở trên mặt thoáng của chất lỏng dao động theo phương trình [tex]u_1=u_2=2\sin200\pi t\,(cm).[/tex] Biết vận tốc truyền sóng là [tex]80\,cm/s.[/tex]
    a) Tính số điểm dao động với biên độ cực đại trên [tex]S_1,\,S_2[/tex] (trừ [tex]S_1,\,S_2)[/tex]
    b) Tính vận tốc cực đại của một phần tử tại [tex]M[/tex] cách [tex]S_1[/tex] một đoạn [tex]4,5\,cm,[/tex] biết [tex]M[/tex] thuộc đoạn [tex]S_1S_2[/tex]
Nhờ mọi người xem gấp giúp em ạ, em cảm ơn nhiều lắm.
[/quote]
a. Dùng công thức: [tex]-S1S2/\lambda <k<S1S2/\lambda[/tex] suy ra số nghiệm k là số điểm cực đại
b. Biên độ dao động tại M: [tex]A_{M}= \left|\frac{\pi (S2M-S1M)}{\lambda } \right|[/tex]
Suy ra tốc đọ dao động cực đại tại M: [tex]v_{M}=\omega A[/tex]