Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hochoidr trong 08:13:43 AM Ngày 11 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18495Tiêu đề: Thắc mắc bài tập máy biến áp cần giải đáp
Gửi bởi: hochoidr trong 08:13:43 AM Ngày 11 Tháng Mười, 2013
Mắc cuộn thứ cấp của một máy biến áp vào nguồn điện xoay chiểu thì điện áp hiệu dụng trong cuộn thứ hai để hở là 20V. Mắc cuộn thứ hai vào nguồn điện xoay chiều đó thì điện áp hiệu dụng trong cuộn thứ nhất để hở là 7,2V. Bỏ qua điện trở thuần trong các cuộn dây của máy biến áp. Điện áp hiệu dụng của nguồn điện bắng.

(Em thắc mắc cụm từ cuộn dây để hở để gợi ý ta điều gì vậy ạ)


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc bài tập máy biến áp cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 10:51:39 AM Ngày 11 Tháng Mười, 2013
Mắc cuộn thứ cấp của một máy biến áp vào nguồn điện xoay chiểu thì điện áp hiệu dụng trong cuộn thứ hai để hở là 20V. Mắc cuộn thứ hai vào nguồn điện xoay chiều đó thì điện áp hiệu dụng trong cuộn thứ nhất để hở là 7,2V. Bỏ qua điện trở thuần trong các cuộn dây của máy biến áp. Điện áp hiệu dụng của nguồn điện bắng.

(Em thắc mắc cụm từ cuộn dây để hở để gợi ý ta điều gì vậy ạ)
Cuộn dây để hở chỉ đơn giản muốn nói đó chỉ là hdt của cuộn dây đó thôi,ngoài ra k còn nối với các thành phần nào khác:
Bài chắc làm đơn giản thế này:
+ Thí nghiệm 1 có : [tex]\frac{N1}{N2}=\frac{Usc}{Utc}=\frac{20}{U}[/tex] (1)
+ Thí nghiệm 2 có : [tex]\frac{N1}{N2}=\frac{Usc}{Utc}=\frac{U}{7,2}[/tex] (2)
(1)(2)==>U=....