Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: guitar1 trong 11:48:56 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18490Tiêu đề: sóng cơ đơn giản
Gửi bởi: guitar1 trong 11:48:56 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2013
lúc t= 0 đầu O của sợi dây cao su nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với T=2s A=5cm tạo thành sóng lan truyền trên sợi dây với tốc độ 2,m/s điểm M trên dây cách O một khoảng 1,4cm thời điểm đàu tiên để M đến điểm N thấp hơn VTCB 2 cm là

bài này em áp dụng ct [tex]\Delta t=t+T/2+\frac{1}{\omega }arcsin \frac{ON}{A}[/tex] để tính mà lúc em thay số vào toàn không ra giống đáp án

đáp án ghi 1,83s mà em tính ra 1,004

t=0.007
T/2 = 1
[tex]\omega=\Pi[/tex]
có [tex]arcsin\left(\frac{ON}{A} \right)[/tex]= arcsin(ON/A)= arcsin (-0.02/0.05)

mà tính mãi hok ra mong thầy cô giải đáp giúp em ca này em không biết có sai ở khâu nào không ạ
Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ đơn giản
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:49:19 AM Ngày 10 Tháng Mười, 2013
Em sai chỗ acrsin(-2/5) chỗ này phải là [tex]arcsin\left( \frac{\left|2 \right|}{5}\right)=0,41s[/tex]
Và đáp án bài này cũng không chính xác, đáp án là: 1,138s