Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: datstsl1 trong 03:50:49 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18486Tiêu đề: bài tập tổng hợp dao động cẩm nang vật lý "nguyễn anh vinh "
Gửi bởi: datstsl1 trong 03:50:49 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2013
một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt x1=(2[tex]2cos(2\Pi t +\frac{\Pi }{2})cm[/tex] và x2 =[tex]2sin(2\Pi t- \Pi /2 ) cm[/tex] .Tính quãng đường chất điểm đi được từ t1= 4.25s đến t2 =4.375 s

ở bài này sau khi em tính được ddddth là x=2[tex]2\sqrt{2}cos(2\Pi t+3\Pi /4)[/tex]cm

thì đến bước tính quãng đường từ t1 đến t2 em lại bí vì như bình thường toàn lập theo kiểu [tex](t1-t2)/T[/tex] để tính thì

ở đây em cũng làm vậy ra kết quả là T/8 ở thời điểm T1 thì vật ở vt x =-2 cm với v>0 và ở t2 thì x=0 v>0 thì em suy ra luôn quãng đường vật đi được là 2cm nhưng khi nhìn vào giải thì kết quả lại ra 0.828 cm khác một trời một vực với kết quả của em đã tính

em thấy trong sách họ làm theo kiểu lập tỉ số giữa t1/0.5T  và t2/0.5T để tính nhưng thực sự là em không hiểu ở đoạn

"t1/0.5T =8.5 =8+0.5 có s=s1+s2    trong đó s1=8x2A s2 = 0.5x 0.5T = T/4" họ suy ra được luôn là s2 = A  em không hiểu vị trí ban đầu ở đâu mà họ suy được T/4 đi được A

"t2/0.5T=8,75 ==> s'=s1+s2  trong đó s1= 8.2A =16A phần cón lại 0.5T.0.75=0.375s ==>góc quét = [tex]\varphi =\omega .t' = 3\Pi/4[/tex]

rồi s'2 = A+A(1-cosPi/4)" <=== em không hiểu tại sao họ cũng suy ra được quãng đường này ạ

Mong thầy cô và các bạn giúp em bài tập này


Tiêu đề: Trả lời: bài tập tổng hợp dao động cẩm nang vật lý "nguyễn anh vinh "
Gửi bởi: datstsl1 trong 07:50:48 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2013
dao động tổng hợp là [tex]x=2\sqrt{2}cos(2\Pi t+3\Pi /4)cm[/tex] đó ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập tổng hợp dao động cẩm nang vật lý "nguyễn anh vinh "
Gửi bởi: havang1895 trong 08:46:13 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2013
dao động tổng hợp là [tex]x=2\sqrt{2}cos(2\Pi t+3\Pi /4)cm[/tex] đó ạ


2cm. Đừng lo, thầy cũng nhiều khi sai mà. Cách tính của em đúng đó, xét theo vòng tròn cho dễ.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập tổng hợp dao động cẩm nang vật lý "nguyễn anh vinh "
Gửi bởi: datstsl1 trong 09:01:09 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2013
em thấy sách ghi đó là cách tính khác mà đọc chả hiểu gì cả ạ :(