Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: Trần Thị Thoa trong 09:54:59 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18459Tiêu đề: bài tập từ trường - cảm ứng từ hay
Gửi bởi: Trần Thị Thoa trong 09:54:59 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2013
MỌI NGƯỜI GIÚP EM NHA
một thanh dẫn cứng MN có chiều dài l và khối lượng m được treo bằng 2 sợi dây không trọng lượng vào một xà ngang. Hệ thống đặt trong từ trường có cảm ứng từ B hướng thẳng đứng lên trên.
1. Cho dòng điện Io chạy qua mạch trong thời gian ngắn t . xác định độ chênh lệch cực đại của thanh MN so với phương thẳng đứng
2. Cho dòng điện Io chạy qua trong thời gian dài
   a. xác định góc lệch của dây treo khi thanh cân bằng
   b. Thanh MN đang ở vị trí cân bằng người ta đột ngột đổi chiều của từ trường nhưng giữ nguyên độ lớn cảm ứng từ. Tính vận tốc góc cực đại trong chuyển động của thanh MN


Tiêu đề: Trả lời: bài tập từ trường - cảm ứng từ hay
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:17:07 PM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2013
MỌI NGƯỜI GIÚP EM NHA
một thanh dẫn cứng MN có chiều dài l và khối lượng m được treo bằng 2 sợi dây không trọng lượng vào một xà ngang. Hệ thống đặt trong từ trường có cảm ứng từ B hướng thẳng đứng lên trên.
1. Cho dòng điện Io chạy qua mạch trong thời gian ngắn t . xác định độ chênh lệch cực đại của thanh MN so với phương thẳng đứng
2. Cho dòng điện Io chạy qua trong thời gian dài
   a. xác định góc lệch của dây treo khi thanh cân bằng
   b. Thanh MN đang ở vị trí cân bằng người ta đột ngột đổi chiều của từ trường nhưng giữ nguyên độ lớn cảm ứng từ. Tính vận tốc góc cực đại trong chuyển động của thanh MN

Hướng dẫn cách giải :
1. Xung của lực từ bằng độ biến thiên động lượng của thanh : [tex]BIL. t = mv \Rightarrow v = \frac{BIL. t}{m}[/tex]

Ở độ cao cực đại toàn bộ động năng của thanh chuyển hóa thành thế năng : [tex]\frac{mv^{2}}{2} = mgh \Rightarrow h[/tex]

2.
  a) Ở vị trí cân bằng tổng lực tác dụng lên thanh bằng 0 . Lúc này các lực tác dụng lên thanh gôm : Trọng lực có phương thẳng đứng hướng xuống ; lực từ có phương nằm ngang và lực căng dây

b) Sử dụng trọng lực hiệu dụng em sẽ thấy vị trí cân bằng sau khi đổi chiều từ trường sẽ đối xứng với vị trí cân bằng trước khi đổi chiều từ trường qua phương thẳng đứng đi qua điểm treo .

Vậy khi thanh đi qua vị trí cân bằng mới nó có tốc độ dài cực đại ( cũng là lúc tốc độ góc cực đại )

sử dụng bảo toàn cơ năng ta sẽ có kết quả

Chúc em tính thành công !