Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: PE_TOET_1996 trong 10:49:36 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18451Tiêu đề: MỘT BÀI TÂP DAO ĐÔNG ĐIỀU HÒA CỦA CON LĂC LÒ XO
Gửi bởi: PE_TOET_1996 trong 10:49:36 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2013
mong quí thầy cô và các bạn giải giúp em bai tập:
hai vật nhỏ có m1=m2=0.5kg đươc gắn vào nhau rùi gắn vao lò xo k=100N/m(lỗ mắc vào m1)tạo con lắc dao động phương ngang.đưa con lắc đến vị tri lò xo nén 1 cm rổi buông tay nhẹ,biết 2 vật tách nhau khi lực kéo của m1 vào m2 đạt tới trị số1N. kể từ khi buông tay, sau bao lâu 2 vật tách khỏi nhau? (em làm ra pi/10s, nhưng đáp án là pi/15s.cho em hỏi cách làm ra sao ak)
EM XIN CẢM ƠN


Tiêu đề: Trả lời: MỘT BÀI TÂP DAO ĐÔNG ĐIỀU HÒA CỦA CON LĂC LÒ XO
Gửi bởi: traugia trong 07:59:21 AM Ngày 08 Tháng Mười, 2013
mong quí thầy cô và các bạn giải giúp em bai tập:
hai vật nhỏ có m1=m2=0.5kg đươc gắn vào nhau rùi gắn vao lò xo k=100N/m(lỗ mắc vào m1)tạo con lắc dao động phương ngang.đưa con lắc đến vị tri lò xo nén 1 cm rổi buông tay nhẹ,biết 2 vật tách nhau khi lực kéo của m1 vào m2 đạt tới trị số1N. kể từ khi buông tay, sau bao lâu 2 vật tách khỏi nhau? (em làm ra pi/10s, nhưng đáp án là pi/15s.cho em hỏi cách làm ra sao ak)
EM XIN CẢM ƠN
Hai vật dời nhau trong khoảng khi lò xo đang dãn và hệ hai vật đang đi ra xa vị trí cân bằng
Gọi lực tương tác giữa m1 và m2 là F
 Theo định luật II Newton:
     Vật m2: - F = m2a                                      (1)
     Vật m1: - Fdh + F = m1a             (2)
Khi 2 vật rời nhau : F = 1N => a = -2 m/s2         (3)
Thế (3) vào (2) ta có: Fdh = 2 N => x = 2cm
=> Hai vật sẽ rời nhau khi lò xo đang dãn 2 cm
=> Nếu đề bài cho ban đầu lò xo bị nén 1cm thì trong quá trình dao động lò xo chỉ dãn tối đa 1cm nên hai vật ko dời nhau.
=> Nếu như theo đáp án của bạn có lẽ ban đầu lò xo phải được nén 4 cm => Khoảng thời gian kể từ lúc thả cho dao động đến khi hai vật dời nhau là: [tex]\Delta t = \frac{T}{4} + \frac{T}{12} = \frac{T}{3}[/tex] = [tex]\frac{\pi }{15}s[/tex]
  Với : [tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{m_{1}+m_{2}}{K}} = \frac{\pi }{5}s[/tex]