Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoalansao11 trong 10:38:39 AM Ngày 04 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18446Tiêu đề: Bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: hoalansao11 trong 10:38:39 AM Ngày 04 Tháng Mười, 2013
 Bài tập: Hai nguồn sóng cùng biên độ cùng tần số và ngược pha. Nếu khoảng cách giữa hai nguồn là: AB = 16,2[tex]\lambda[/tex] thì số đường hypebol dao động cực đại, cực tiểu trên đoạn AB lần lượt là bao nhiêu?
 Bài này e tìm ra là [tex]k= 0,\pm1...,\pm 15,-16[/tex]=> Có 32 điểm cực đại => Có 32 đường hypebol dao động cực đại
[tex]k= 0,\pm1...,\pm 15,\pm16[/tex]=> có 33 điểm cực tiểu => Có 33 đường hypebol cực tiểu
 Nhưng trong sách đáp án lại là 32 đường hypebol dao động cực đại
và [tex]k= 0,\pm1...,\pm 15,\pm16[/tex]=> có 33 điểm cực tiểu nhưng tại k = 0 là đường thẳng chứ không phải là đường hypebol => Có 32 đường hypebol dao động cực tiểu
Mà e thấy trên hình ảnh giao thoa chỉ có đường trung trực k = 0 của AB mới là đường thẳng, còn đường cực tiểu k = 0 vẫn là đường hypebol. Nếu theo cách giải thích như trong sách thì phải là 31 đường hypebol dao động cực đại, 33 đường hypebol cực tiểu.

Mong Thầy, Cô và các bạn giải thích giúp e bài này!
                                                                                                          Chân thành cảm ơn mọi người!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:12:58 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2013
Bài tập: Hai nguồn sóng cùng biên độ cùng tần số và ngược pha. Nếu khoảng cách giữa hai nguồn là: AB = 16,2[tex]\lambda[/tex] thì số đường hypebol dao động cực đại, cực tiểu trên đoạn AB lần lượt là bao nhiêu?
 Bài này e tìm ra là [tex]k= 0,\pm1...,\pm 15,-16[/tex]=> Có 32 điểm cực đại => Có 32 đường hypebol dao động cực đại
[tex]k= 0,\pm1...,\pm 15,\pm16[/tex]=> có 33 điểm cực tiểu => Có 33 đường hypebol cực tiểu
 Nhưng trong sách đáp án lại là 32 đường hypebol dao động cực đại
và [tex]k= 0,\pm1...,\pm 15,\pm16[/tex]=> có 33 điểm cực tiểu nhưng tại k = 0 là đường thẳng chứ không phải là đường hypebol => Có 32 đường hypebol dao động cực tiểu
Mà e thấy trên hình ảnh giao thoa chỉ có đường trung trực k = 0 của AB mới là đường thẳng, còn đường cực tiểu k = 0 vẫn là đường hypebol. Nếu theo cách giải thích như trong sách thì phải là 31 đường hypebol dao động cực đại, 33 đường hypebol cực tiểu.

Mong Thầy, Cô và các bạn giải thích giúp e bài này!
                                                                                                          Chân thành cảm ơn mọi người!
Số đường  cực tiểu trên đường AB là: 33 trong đó có 32 đường hypebol và 1 đường thẳng ( là đường trung trực của AB) ==> có 32 đường hypebol cực tiểu
số đường hypebol cực đại trên đường AB là 32 đường.
Bạn cần chú ý là trong trường giao thao hai nguồn cùng pha hay ngược pha thì chỉ có đường trung trực của AB là đường thẳng cực trị còn các đường cực trị khác là đường cong hypebol đối xứng với nhau qua đường trung trực của AB

P/S bạn có thể nói tên cuốn sách và bài đó ở trang nào không?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: hoalansao11 trong 02:02:58 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2013
bài tập này ở trong tài liệu của thầy Vũ Đình Hoàng ví dụ 6 trang 30
Ở trong sách giáo khoa cũng như các tài liệu thì e thấy trong hình ảnh giao thoa vẽ đường trung trực của AB là đường cực đại mà không thấy đường trung trực của AB là đường cực tiểu. Nếu vẽ như vậy thì e lại nghĩ đường trung trực của AB bao giờ cũng là cực đại a.. Vậy cho e hỏi đường trung trực của AB có thể là đường cực tiểu được không?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:05:57 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2013
bài tập này ở trong tài liệu của thầy Vũ Đình Hoàng ví dụ 6 trang 30
Ở trong sách giáo khoa cũng như các tài liệu thì e thấy trong hình ảnh giao thoa vẽ đường trung trực của AB là đường cực đại mà không thấy đường trung trực của AB là đường cực tiểu. Nếu vẽ như vậy thì e lại nghĩ đường trung trực của AB bao giờ cũng là cực đại a.. Vậy cho e hỏi đường trung trực của AB có thể là đường cực tiểu được không?
đường trung trực của AB là đường cực tiểu khi mà hai nguồn dao động ngược pha. Khi đó hình ảnh trong sgk bạn chỉ việc đổi chỗ đường nét liền bầng đường nét đứt thui.