Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phamngochieuqt trong 01:27:28 AM Ngày 04 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18441Tiêu đề: Công suất điện xoay chiều.
Gửi bởi: phamngochieuqt trong 01:27:28 AM Ngày 04 Tháng Mười, 2013
Đặt vào hai đầu một điện trở thuần một điện áp không đổi có giá trị U0 thì công suất tiêu thụ trên điện trở là P.Nếu đặt vào hai đầu điện trở đó một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại U0 thì công suất tiêu thụ trên điện trở R lả.
P/s:Xin mọi người giúp đỡ ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Công suất điện xoay chiều.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:55:18 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2013
Đặt vào hai đầu một điện trở thuần một điện áp không đổi có giá trị U0 thì công suất tiêu thụ trên điện trở là P.Nếu đặt vào hai đầu điện trở đó một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại U0 thì công suất tiêu thụ trên điện trở R lả.
P/s:Xin mọi người giúp đỡ ạ.
Điện 1 chiều : [tex]P1=Uo^2/R[/tex]
Điện xoay chiều: [tex]P2=U^2/R=(Uo)^2/2R ==> P2=P1/2[/tex]