Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lengoc_june96 trong 03:21:10 PM Ngày 03 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18438Tiêu đề: bài giao thoa sóng. em nhờ thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: lengoc_june96 trong 03:21:10 PM Ngày 03 Tháng Mười, 2013
Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, có 2 nguồn kết hợp A,B cùng pha cùng biên độ a , tần số 20Hz, cách nhau  10cm. tốc độ truyền sóng 30cm/s. gọi C, D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm giao dộng với biên độ là a[tex]\sqrt{2}[/tex] trên đoạn CD là ?Tiêu đề: Trả lời: bài giao thoa sóng. em nhờ thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:23:43 PM Ngày 04 Tháng Mười, 2013
Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, có 2 nguồn kết hợp A,B cùng pha cùng biên độ a , tần số 20Hz, cách nhau  10cm. tốc độ truyền sóng 30cm/s. gọi C, D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm giao dộng với biên độ là a[tex]\sqrt{2}[/tex] trên đoạn CD là ?
\lambda=1,5
Xét đoạn CD: số cực đại trên CD là : [tex]\frac{(10-10\sqrt{2}}{\lambda}<=k<=\frac{(10\sqrt{2}-10}{\lambda} ==> k={-2,..,2}.[/tex]
Xét biên độ C và D: [tex]aC=2.a.|cos(\frac{\pi(10-10\sqrt{2})}{\lambda}|=1,5.a[/tex]
T/c sóng dừng: cứ 1 CĐ sẽ có 2 điểm có biên độ [tex]a\sqrt{2}[/tex]
vậy có : 10-2=8 bien do [tex]a\sqrt{2}[/tex] (-2 vì cực đại gần C và D chỉ có 1 điểm [tex]a\sqrt{2}[/tex] là nằm trong CD