Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: BabyDon'tCry trong 11:36:14 AM Ngày 02 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18431Tiêu đề: Bài tập về KL
Gửi bởi: BabyDon'tCry trong 11:36:14 AM Ngày 02 Tháng Mười, 2013
CHo 1,86 g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp vào nước sau phản ứng thu đc 0,672 l khí H2 ở ĐKTC.Xác định % mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu ?
Mn giúp e cách làm nha


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về KL
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 02:18:55 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2013
[tex]n_{H_2}=0,03 \rightarrow M_{kiem}=\dfrac{1,86}{0,03.2}=31 \rightarrow Na: \ a, \ K: \ b \\ \rightarrow \begin{cases} a+b=0,06 \\ 23a+39b=1,86 \end{cases} \rightarrow \begin{cases}a=0,03 \\ b=0,02 \end{cases} [/tex]

Từ đó tìm % ^^~