Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tuannguyen23111995 trong 06:56:15 PM Ngày 01 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18425Tiêu đề: Bài cơ học cần giúp
Gửi bởi: tuannguyen23111995 trong 06:56:15 PM Ngày 01 Tháng Mười, 2013
1 quả cầu nhỏ A đặc, đồng chất, khối lượng m và bán kính r đặt trên quả cầu lớn B có bán kính R (quả cầu lớn B đc đặt cố định). Quả cầu A bắt đầu lăn từ đỉnh của quả cầu B. Cho momen quán tính của quả cầu A: [tex]I=2/5 m r^2.[/tex]
 Coi ma sát giữa 2 quả cầu đủ lớn để A lăn ko trượt trên B
+ Tìm vật tốc của quả cầu A khi đường thẳng nối tâm 2 quả cầu hợp vs phương thẳng đứng góc [tex]\alpha[/tex]
+ Xác định góc [tex]\alpha[/tex] để quả cầu A rời khỏi B.