Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 01:14:42 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18408Tiêu đề: Tính quãng đường đi được trong dao động tắt dần
Gửi bởi: phatthientai trong 01:14:42 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2013
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng [tex]$m=0,04 kg$[/tex] và lò xo có độ cứng [tex]$k=10 N/m$[/tex].Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là [tex]$\mu=0,1$[/tex]. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn $10 cm$ rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy [tex]$g = \pi^2= 10 m/s^2$[/tex]. Tính quãng đường vật đi được trong [tex]\dfrac{14}{15}s[/tex] đầu tiên là?
a.77,2 cm
b.77 cm
c.76,8 cm
d.76,6 cm
Các bạn giúp nhé