Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: baobao1995 trong 11:11:52 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18404Tiêu đề: bài tập kim loại cần giúp
Gửi bởi: baobao1995 trong 11:11:52 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2013
cho m g Zn vào dd chưa 0,1 mol AgNO3 và 0,15 mol Cu(NO3)2. Sau 1 t/g thu được 26,9g kết tủa và dd X chứa 2 muối . Tách kết tủa , thêm 5,6g bột sắt vào dd X . Sau khi pư hoàn toàn thu đc 6g kết tủa , m = ?

A 19,45g       B 16,25g             C 18,25g


xin thầy cô và các bạn giúp em xin cảm ơn  :D :D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập kim loại cần giúp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 12:06:18 AM Ngày 30 Tháng Chín, 2013
X gồm [tex]Cu(NO_3)_2, \ Zn(NO_3)_2[/tex]

Khi thêm Fe vào X, [tex]n_{Fe \ pu}=n_{Cu(NO_3)_2}=\dfrac{6-5,6}{64-56}=0,05<0,1 \rightarrow[/tex]
Fe dư

[tex]m_{Zn}=(0,05+0,1).65+26.9-108.0,1-0,1.64=26,9-0,1(108-32,5)-0,1(64-65)=19,45[/tex]

(ở đây ghi 2 cách tính đó bạn)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập kim loại cần giúp
Gửi bởi: baobao1995 trong 09:35:33 AM Ngày 30 Tháng Chín, 2013
X gồm [tex]Cu(NO_3)_2, \ Zn(NO_3)_2[/tex]

Khi thêm Fe vào X, [tex]n_{Fe \ pu}=n_{Cu(NO_3)_2}=\dfrac{6-5,6}{64-56}=0,05<0,1 \rightarrow[/tex]
Fe dư

[tex]m_{Zn}=(0,05+0,1).65+26.9-108.0,1-0,1.64=26,9-0,1(108-32,5)-0,1(64-65)=19,45[/tex]

(ở đây ghi 2 cách tính đó bạn)
cách 2 không hiểu cho lắm bạn có thể nói rỏ hơn ko


Tiêu đề: Trả lời: bài tập kim loại cần giúp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 02:29:56 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2013
Cách 2 dùng tăng giảm khối lượng 0,5 mol Zn đẩy được 1 mol Ag khối lượng kl tăng 108-32,5g. Kiểu đó đó bạn ^^~