Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: guitar1 trong 10:44:56 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18403Tiêu đề: con lắc đơn
Gửi bởi: guitar1 trong 10:44:56 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2013
con lắc đơn gồm dây mảnh dài 40 cm quả cầu kim loại nhỏ khối lượng 50 g được tích điện 10^-5 C. con lắc được treo trong vùng điện trường đều có phương
nằm ngang có cườn độ 5000 V/m lấy g=10 m/s2 vị trí cân bằng mới của con lắc tạo với phương ngang đứng một góc là ?
 

mọi người cho em hỏi bàn này phương ngang đứng là gì ạ  và em có được dùng công thức  [tex]tan\alpha =F/P[/tex] không ạ
mong mọi người giúp


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:31:23 AM Ngày 30 Tháng Chín, 2013
con lắc đơn gồm dây mảnh dài 40 cm quả cầu kim loại nhỏ khối lượng 50 g được tích điện 10^-5 C. con lắc được treo trong vùng điện trường đều có phương
nằm ngang có cườn độ 5000 V/m lấy g=10 m/s2 vị trí cân bằng mới của con lắc tạo với phương ngang đứng một góc là ?
 

mọi người cho em hỏi bàn này phương ngang đứng là gì ạ  và em có được dùng công thức  [tex]tan\alpha =F/P[/tex] không ạ
mong mọi người giúp


Là em viết sai câu chữ chứ sao. Điện trường theo phương ngang rồi mà.  Ý đề hỏi tại VTCB mới, dây treo con lắc lệch một góc bao nhiêu so với phương thẳng đứng.
Dùng được công thức trên.