Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: datstsl1 trong 09:20:31 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18400Tiêu đề: con lắc đơn trong điện trường
Gửi bởi: datstsl1 trong 09:20:31 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2013
một con lắc đơn được tích điện đặt trong điện trường đều có phương thẳng đứng khi điện trường hướng xuống thì chu kì dao động của con lắc là 1,6s khi điện trường hướng lên thì chu ki dao động của con lắc là 2 s khi con lắc không đặt trong điện trường thì chu kì của con lắc đơn là


bài này cho đề như vậy em nghĩ là lập tỉ số giữa g1/g2 = 25/16 rồi suy ra g1= g+a và g2= g-a  nhưng làm đến đây thì bí không biết làm sao nữa


mong mọi người giúp em bài này  =d>


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn trong điện trường
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:44:27 AM Ngày 30 Tháng Chín, 2013
một con lắc đơn được tích điện đặt trong điện trường đều có phương thẳng đứng khi điện trường hướng xuống thì chu kì dao động của con lắc là 1,6s khi điện trường hướng lên thì chu ki dao động của con lắc là 2 s khi con lắc không đặt trong điện trường thì chu kì của con lắc đơn là


bài này cho đề như vậy em nghĩ là lập tỉ số giữa g1/g2 = 25/16 rồi suy ra g1= g+a và g2= g-a  nhưng làm đến đây thì bí không biết làm sao nữa


mong mọi người giúp em bài này  =d>

g1 = g + qE/m

g2 = g - qE/m

g1/g2 = 25/16

=> 9g = 41.qE/m=> qE/m = 9/41.g

=> g1 = g + qE/m = 50/41.g

[tex]\frac{T}{T_1}=\sqrt{\frac{g_1}{g}}=>T=...[/tex]