Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: doquangsang trong 07:59:36 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18398Tiêu đề: Quan điểm mới về nguồn gốc của Vũ trụ
Gửi bởi: doquangsang trong 07:59:36 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2013
Một số nền tảng chính trong quan điểm mới:
(Đang được cộng đồng và rất nhiều người ủng hộ, nhưng thứ tôi cần là sự phản biện, cùng hoàn thiện và tìm ra chân lý thực sự)

- Định nghĩa lại Năng lượng và Vật chất và đưa 2 đối tượng trong 1 này là cơ sở cấu thành nên toàn bộ vũ trụ.
+ Năng lượng là thực thể tồn tại không khối lượng. (Ý thức là 1 trong nhiều trạng thái của năng lượng)
+ Vật chất là thực thể tồn tại có khối lượng.
- Bác bỏ sự tồn tại của "Không tuyệt đối - Trống rỗng" và đưa Năng lượng thay thế vào vị trí đó.
- Năng lượng và vũ trụ là 1 bản thể duy nhất - vô hạn.
- Lý giải về không - thời gian trong mô hình.
- Năng lượng sinh ra toàn bộ các trạng thái trong vũ trụ và cột mốc quan trọng nhất chính là 1 phần năng lượng chuyển hóa sang vật chất.
- Vận động quyết định đến sự hình thành các trạng thái của năng lượng - vật chất trong vũ trụ.
- Khẳng định thuyết về Big Bang và các thuyết khác lý giải sự hình thành - phát triển của vật chất chỉ lý giải được 1/2 về sự hình thành và phát triển của vũ trụ. Thông qua đó, cho thấy con người đang nghiên cứu và đưa ra những học thuyết chỉ phù hợp với phạm vi vũ trụ nhỏ (hình thành sau Big Bang và nghiên về trạng thái vật chất) và trong vũ trụ lớn - vô hạn chứa vô số vũ trụ nhỏ như vậy.
- Lý giải về sự tồn tại của linh hồn.
- Liên kết các vấn đề lớn tưởng chừng như đối lập: Triết học (khoa học vĩ mô) vs Khoa học thực nghiệm (khoa học vi mô), Tôn giáo vs Khoa học, Tôn giáo vs Tôn giáo, Tâm linh vs Khoa học

Link Full + Video và trao đổi, phản biện với cộng đồng: http://www.tinhte.vn/threads/quan-diem-moi-ve-vu-tru-ton-giao-con-nguoi.2159137/

Rất mong nhận được những chia sẻ và góp ý từ mọi người!

Chân thành cảm ơn!