Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TLHquan trong 09:32:44 AM Ngày 29 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18393Tiêu đề: Bài tập dao động điều hoà
Gửi bởi: TLHquan trong 09:32:44 AM Ngày 29 Tháng Chín, 2013
Bài 1:Một dao động điều hoà với chu kì T và biên độ 10 cm. Biết trong môt khoảng thời gian để vật nhỏ của lắc có độ lớn vận tốc không vượt quá 5pi cm/s là T/3.Tốc độ cực đại có giá trị bao nhiêu?
Bài 2:Môt vât dao động điều hoà với biên độ 4cm. Biết rằng trong môt chu kỳ dao động, khoảng thời gian mà tốc độ của vât không lớn hơn 8pi căn3 cm/s là 2T/3.Tính chu kỳ dao động của vât?
Bài 3:Một vật dao động điều hoà với biên độ 5 cm. biết rằng trong môt chu kỳ dao động, khoảng thời gian độ lớn gia tốc không vươt quá 100 cm/s^2 là T/3.tìm tần số dao động của vât.
(em chả biết đánh công thức toán vào bài thế nào nên bài lỗi thế xin lỗi nhé )


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hoà
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:09:26 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2013
Bài 1:Một dao động điều hoà với chu kì T và biên độ 10 cm. Biết trong môt khoảng thời gian để vật nhỏ của lắc có độ lớn vận tốc không vượt quá 5pi cm/s là T/3.Tốc độ cực đại có giá trị bao nhiêu?
Bài này thiếu xét trong 1 chu kỳ
Dùng trục vận tốc: Tg vân tốc cố độ lớn thay đổi tự [tex]5\pi(cm/s)[/tex] đến 0 là T/12 ==> Vmax/2 = 5\pi ==> AW=10\pi ==> W
Trích dẫn
Bài 2:Môt vât dao động điều hoà với biên độ 4cm. Biết rằng trong môt chu kỳ dao động, khoảng thời gian mà tốc độ của vât không lớn hơn 8pi căn3 cm/s là 2T/3.Tính chu kỳ dao động của vât?
tương tự bài trên
Trích dẫn
Bài 3:Một vật dao động điều hoà với biên độ 5 cm. biết rằng trong môt chu kỳ dao động, khoảng thời gian độ lớn gia tốc không vươt quá 100 cm/s^2 là T/3.tìm tần số dao động của vât.
(em chả biết đánh công thức toán vào bài thế nào nên bài lỗi thế xin lỗi nhé )
Tương tự như trên: Tg gia tốc cố độ lớn thay đổi tự [tex]100(cm/s^2)[/tex] đến 0 là T/12
==> [tex]amax/2 = 100 ==> AW^2=200 ==> W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hoà
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:52:58 PM Ngày 29 Tháng Chín, 2013
Em xem lại QUY ĐỊNH CẦN THIẾT, bài đăng của em cần làm rõ mục đích đăng bài.