Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Nguyên trong 11:13:56 AM Ngày 28 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18384Tiêu đề: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 11:13:56 AM Ngày 28 Tháng Chín, 2013
Cho mạch điện RLC nối tiếp, điện áp 2 đầu đoạn mạch có dạng [tex]u=80\sqrt{2} \cos 100 \pi t[/tex]. ĐIều chỉnh điện dung C để điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại là 100V. ĐIện áp 2 đầu giữa đoạn mạch RL bằng bao nhiêu ?
A, 100V
B, 200V
C, 60V
D, 120V

Nhờ mọi người giải kỹ giùm em ạ. Em tính thế nào ra có 12V


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 01:34:36 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2013
Cho mạch điện RLC nối tiếp, điện áp 2 đầu đoạn mạch có dạng [tex]u=80\sqrt{2} \cos 100 \pi t[/tex]. ĐIều chỉnh điện dung C để điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại là 100V. ĐIện áp 2 đầu giữa đoạn mạch RL bằng bao nhiêu ?
A, 100V
B, 200V
C, 60V
D, 120V

Nhờ mọi người giải kỹ giùm em ạ. Em tính thế nào ra có 12V

Khi C thay đổi để Ucmax thì [tex]U^2_C_m_a_x=U^2+U_R_L^2=>U_R_L=60V[/tex]