Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: minhcuong2417 trong 08:04:55 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18368Tiêu đề: giúp bài vật lí hạt nhân
Gửi bởi: minhcuong2417 trong 08:04:55 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2013
Bài 2:Bắn hạt nhân anpha có động năng W anpha vào hạt nhân N (z=7,A=14) đứng yên ta có N+he -->O + p.biết m anpha=4.0015u; mp=1.0072u; mn=13.9992u:mo=16.9947:1u=931MeV/c^2.các hạt sinh ra có cùng vận tốc Động năng proton sinh ra có giá trị la bao nhiêu? a.Wp=1/48Wa ,b.Wp=1/81Wa,c. 1phần 62 d.1phần 45(đáp án b)


Tiêu đề: Trả lời: giúp bài vật lí hạt nhân
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:25:26 AM Ngày 27 Tháng Chín, 2013
Bài 2:Bắn hạt nhân anpha có động năng W anpha vào hạt nhân N (z=7,A=14) đứng yên ta có N+he -->O + p.biết m anpha=4.0015u; mp=1.0072u; mn=13.9992u:mo=16.9947:1u=931MeV/c^2.các hạt sinh ra có cùng vận tốc Động năng proton sinh ra có giá trị la bao nhiêu? a.Wp=1/48Wa ,b.Wp=1/81Wa,c. 1phần 62 d.1phần 45(đáp án b)

Hai hạt sinh ra cùng vận tốc nên [tex]P_\alpha =P_O+P_p[/tex]  (1)

và [tex]\frac{K_O}{K_p}=\frac{m_O}{m_p}=17[/tex]  (2)

Ta có: [tex]K_\alpha +W=K_O+K_p[/tex]  (3)

Năng lượng phản ứng W thì đã có khối lượng rồi.

Khai triển (1), kết hợp (2), (3) giải ra 133/7500. Không biết giải có nhằm gì không  8-x.