Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 12:19:06 AM Ngày 26 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18362Tiêu đề: Bài toán tìm điểm dao động với biên độ cực đại
Gửi bởi: phatthientai trong 12:19:06 AM Ngày 26 Tháng Chín, 2013
Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8 cm có phương trình dao động lần lượt là us1 = 2cos(10πt – π/4) mm và us2 = 2cos(10πt + π/4) mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10 cm/s. Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M = 10 cm và S2 khoảng S2M = 6 cm. Điểm dao động với biên độ cực đại trên S2M xa S2 nhất là
A. 6 cm.    B. 3,07 cm.    C. 2,33 cm.    D. 3,57 cm
Các bạn giúp mình nhé


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán tìm điểm dao động với biên độ cực đại
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:18:51 AM Ngày 26 Tháng Chín, 2013
Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8 cm có phương trình dao động lần lượt là us1 = 2cos(10πt – π/4) mm và us2 = 2cos(10πt + π/4) mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10 cm/s. Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M = 10 cm và S2 khoảng S2M = 6 cm. Điểm dao động với biên độ cực đại trên S2M xa S2 nhất là
A. 6 cm.    B. 3,07 cm.    C. 2,33 cm.    D. 3,57 cm
Các bạn giúp mình nhé
đkcđ: [tex]d1-d2=(k-\frac{1}{4}).\lambda[/tex]
Xét M có 4=(kM-1/4).2 ==> kM=9/4=2,25
Điểm Xa S2 nhất trên S2M thì gần M nhất ==> k=3 ==> d1-d2=5,5
+ Do AMB là tam giác vuông ==> [tex]d1=\sqrt{x^2+8^2}[/tex]; d2=x ==> [tex]\sqrt{x^2+8^2}[/tex] - x = 5,5 ==> x=3,07cm
(x là khoảng cách S2 đến điểm xa nhất)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài toán tìm điểm dao động với biên độ cực đại
Gửi bởi: phatthientai trong 02:07:45 AM Ngày 27 Tháng Chín, 2013
Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8 cm có phương trình dao động lần lượt là us1 = 2cos(10πt – π/4) mm và us2 = 2cos(10πt + π/4) mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10 cm/s. Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M = 10 cm và S2 khoảng S2M = 6 cm. Điểm dao động với biên độ cực đại trên S2M xa S2 nhất là
A. 6 cm.    B. 3,07 cm.    C. 2,33 cm.    D. 3,57 cm
Các bạn giúp mình nhé
đkcđ: [tex]d1-d2=(k-\frac{1}{4}).\lambda[/tex]
Xét M có 4=(kM-1/4).2 ==> kM=9/4=2,25
Điểm Xa S2 nhất trên S2M thì gần M nhất ==> k=3 ==> d1-d2=5,5
+ Do AMB là tam giác vuông ==> [tex]d1=\sqrt{x^2+8^2}[/tex]; d2=x ==> [tex]\sqrt{x^2+8^2}[/tex] - x = 5,5 ==> x=3,07cm
(x là khoảng cách S2 đến điểm xa nhất)
Sao là trừ mà không phải cộng vậy thầy? [tex]d1-d2=(k-\frac{1}{4}).\lambda[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài toán tìm điểm dao động với biên độ cực đại
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:15:26 AM Ngày 27 Tháng Chín, 2013
Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8 cm có phương trình dao động lần lượt là us1 = 2cos(10πt – π/4) mm và us2 = 2cos(10πt + π/4) mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10 cm/s. Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M = 10 cm và S2 khoảng S2M = 6 cm. Điểm dao động với biên độ cực đại trên S2M xa S2 nhất là
A. 6 cm.    B. 3,07 cm.    C. 2,33 cm.    D. 3,57 cm
Các bạn giúp mình nhé
đkcđ: [tex]d1-d2=(k-\frac{1}{4}).\lambda[/tex]
Xét M có 4=(kM-1/4).2 ==> kM=9/4=2,25
Điểm Xa S2 nhất trên S2M thì gần M nhất ==> k=3 ==> d1-d2=5,5
+ Do AMB là tam giác vuông ==> [tex]d1=\sqrt{x^2+8^2}[/tex]; d2=x ==> [tex]\sqrt{x^2+8^2}[/tex] - x = 5,5 ==> x=3,07cm
(x là khoảng cách S2 đến điểm xa nhất)
Sao là trừ mà không phải cộng vậy thầy? [tex]d1-d2=(k-\frac{1}{4}).\lambda[/tex]
ĐK cực đại : [tex]d1-d2=(k+\frac{\varphi_1-\varphi_2}{2\pi}).\lambda[/tex] hoặc  [tex]d2-d1=(k+\frac{\varphi_2-\varphi_1}{2\pi}).\lambda[/tex]