Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: BabyDon'tCry trong 10:35:42 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18361Tiêu đề: Bài tập về hidroxit
Gửi bởi: BabyDon'tCry trong 10:35:42 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2013
Cho 9 gam Hidroxit phản ứng hết HCL thì nhận được 12,7g muối clorua khan.tìm hidroxit đó
giúp với


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về hidroxit
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 10:53:47 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2013
Cho 9 gam Hidroxit phản ứng hết HCL thì nhận được 12,7g muối clorua khan.tìm hidroxit đó
giúp với
Có phương trình sau theo định luật bảo toàn nguyên tố
[tex]\frac{9}{M+17n}=\frac{12,7}{M+35,5n}[/tex]
Suy ra sự phụ thuộc của M theo n (hóa trị) từ đó cho n=1,2,3,4 ta tìm dc M tương ứng phù hợp