Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: thanhdatpro16 trong 09:02:20 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18360Tiêu đề: Năng lượng tụ điện như thế nào khi khoảng cách 2 bản giảm 2 lần
Gửi bởi: thanhdatpro16 trong 09:02:20 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2013
Sau khi ngắt tụ điện phẳng khỏi nguồn điện, ta tịnh tiến hai bản để khoảng cách giữa chúng giảm đi hai lần, khi đó, năng lượng điện trường trong tụ điện sẽ ntn?

Mình thấy trong SGK đáp án là giảm đi 2 lần
[tex]W=\frac{\xi .E^2}{8\pi k}.Sd=\frac{\xi }{8\pi.k }.\frac{U^2.S.d}{d^2}=\frac{\xi }{8\pi.k }.\frac{U^2.S}{d}[/tex]
Vậy nếu d giảm 2 lần thì W tăng 2 lần chứ nhỉ?


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng tụ điện như thế nào khi khoảng cách 2 bản giảm 2 lần
Gửi bởi: huongduongqn trong 11:58:15 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2013
Sau khi ngắt tụ điện phẳng khỏi nguồn điện, ta tịnh tiến hai bản để khoảng cách giữa chúng giảm đi hai lần, khi đó, năng lượng điện trường trong tụ điện sẽ ntn?

Mình thấy trong SGK đáp án là giảm đi 2 lần
[tex]W=\frac{\xi .E^2}{8\pi k}.Sd=\frac{\xi }{8\pi.k }.\frac{U^2.S.d}{d^2}=\frac{\xi }{8\pi.k }.\frac{U^2.S}{d}[/tex]
Vậy nếu d giảm 2 lần thì W tăng 2 lần chứ nhỉ?

Ngăt tụ ra khỏi nguồn thì Q không đổi. Khoảng cách hai bản tụ giảm 2 lần làm C tăng 2 lần.
W = Q^2/2C ==> C tăng 2 thì W giảm 2.


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng tụ điện như thế nào khi khoảng cách 2 bản giảm 2 lần
Gửi bởi: thanhdatpro16 trong 08:28:27 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2013
Sau khi ngắt tụ điện phẳng khỏi nguồn điện, ta tịnh tiến hai bản để khoảng cách giữa chúng giảm đi hai lần, khi đó, năng lượng điện trường trong tụ điện sẽ ntn?

Mình thấy trong SGK đáp án là giảm đi 2 lần
[tex]W=\frac{\xi .E^2}{8\pi k}.Sd=\frac{\xi }{8\pi.k }.\frac{U^2.S.d}{d^2}=\frac{\xi }{8\pi.k }.\frac{U^2.S}{d}[/tex]
Vậy nếu d giảm 2 lần thì W tăng 2 lần chứ nhỉ?

Ngăt tụ ra khỏi nguồn thì Q không đổi. Khoảng cách hai bản tụ giảm 2 lần làm C tăng 2 lần.
W = Q^2/2C ==> C tăng 2 thì W giảm 2.

Thế cái công thức mình viết thì thế nào vậy?


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng tụ điện như thế nào khi khoảng cách 2 bản giảm 2 lần
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:55:46 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2013
Sau khi ngắt tụ điện phẳng khỏi nguồn điện, ta tịnh tiến hai bản để khoảng cách giữa chúng giảm đi hai lần, khi đó, năng lượng điện trường trong tụ điện sẽ ntn?

Mình thấy trong SGK đáp án là giảm đi 2 lần
[tex]W=\frac{\xi .E^2}{8\pi k}.Sd=\frac{\xi }{8\pi.k }.\frac{U^2.S.d}{d^2}=\frac{\xi }{8\pi.k }.\frac{U^2.S}{d}[/tex]
Vậy nếu d giảm 2 lần thì W tăng 2 lần chứ nhỉ?

Thế cái công thức mình viết thì thế nào vậy?

[tex]W=\frac{1}{2}CU^2; C = \frac{\varepsilon S}{k4 \pi d}\Rightarrow W=\frac{\varepsilon }{8\pi k}\frac{U^2S}{d}[/tex]

Công thức này đúng với bài toán mà tụ điện này vẫn nối với nguồn điện. Nhưng theo giả thiết của bạn tụ tụ này đã được ngắt ra khỏi nguồn vì vậy bạn dùng công thúc này không phù hợp nữa mà phải thay nó bằng công thức mà tớ đã làm ở trên